Delphi Can

Orjinalini görmek için tıklayınız: Class Kullanımı hakkında,
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Sayfalar: 1 2
Böyle bir Classım var,
TYakupClass = class
    public
     function doLogin( pUserName , pPassword: String ) : TYakupClass ; stdcall;
   private
      FHatakodu : Integer ;
      FHataText : string ;
   published
      property HataKodu : Integer read FHatakodu write FHatakodu ;
      property Dbase : string read FHataText write FHataText ;
 end;

Böyle bir functionum ,
function TYakupClass.doLogin(pUserName, pPassword: String): TYakupClass;
begin
   Result := TYakupClass.Create;
   if (pUserName = '1') and (pPassword = '1') then
   begin
    Result.FHatakodu := 1;
    Result.FHataText := 'Hata Yok';
   end;
end;


Ya bu şekilde kullanıyorum,
var
 a,b:TYakupClass;
begin
   try
     b := a.doLogin('1','1');
     ShowMessage(inttostr(b.FHatakodu) +' - '+ b.FHataText);
   except on E: Exception do ShowMessage(e.Message);
  end;
   end;

Yada Bu şekilde,
var
 a,b:TYakupClass;
begin
   try
      ShowMessage(inttostr(a.doLogin('1','1').FHatakodu) +' - '+ a.doLogin('1','1').FHataText);
   except on E: Exception do ShowMessage(e.Message);
  end;
   end;

Bu Kullanım doğru mudur
Merhaba ,
birinci kullanım daha doğrudur çünkü 2nci kullanımda hata kodunu ve hata texti basmak için doLogin fonksiyonunu 2 sefer çağırıyorsun.
Ek bilgi olarak HataKodu ve HataText lere FHataKodu , FHataText diyerek ulaşmışsın ancak doğrusu ilgili değişkenlere yazan ve okuyan property lerin var onları kullanmalısın. (TYakupClass.HataKodu gibi..)
(25-08-2016, Saat: 15:37)vkamadan Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Merhaba ,
birinci kullanım daha doğrudur çünkü 2nci kullanımda hata kodunu ve hata texti basmak için doLogin fonksiyonunu 2 sefer çağırıyorsun.
Ek bilgi olarak HataKodu ve HataText lere FHataKodu , FHataText diyerek ulaşmışsın ancak doğrusu ilgili değişkenlere yazan ve okuyan property lerin var onları kullanmalısın. (TYakupClass.HataKodu gibi..)

Teşekkürler Volkan Bey,
Sınıf hiyerarşisindeki sıralama;

  
TYakupClass = class
    private
 
    protected

    public

    published

end;

şeklinde olmalı, Umarım bu soruyu sorduğuna pişman olmazsın. Bir çok yorum gelecek gibi.  Shy
Smile Gelsin gelsin
Sıralama neden önemli burada ?
(25-08-2016, Saat: 14:57)yhackup Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Böyle bir Classım var,
TYakupClass = class
    public
     function doLogin( pUserName , pPassword: String ) : TYakupClass ; stdcall;
   private
      FHatakodu : Integer ;
      FHataText : string ;
   published
      property HataKodu : Integer read FHatakodu write FHatakodu ;
      property Dbase : string read FHataText write FHataText ;
 end;

Böyle bir functionum ,
function TYakupClass.doLogin(pUserName, pPassword: String): TYakupClass;
begin
   Result := TYakupClass.Create;
   if (pUserName = '1') and (pPassword = '1') then
   begin
    Result.FHatakodu := 1;
    Result.FHataText := 'Hata Yok';
   end;
end;


Ya bu şekilde kullanıyorum,
var
 a,b:TYakupClass;
begin
   try
     b := a.doLogin('1','1');
     ShowMessage(inttostr(b.FHatakodu) +' - '+ b.FHataText);
   except on E: Exception do ShowMessage(e.Message);
  end;
   end;

Yada Bu şekilde,
var
 a,b:TYakupClass;
begin
   try
      ShowMessage(inttostr(a.doLogin('1','1').FHatakodu) +' - '+ a.doLogin('1','1').FHataText);
   except on E: Exception do ShowMessage(e.Message);
  end;
   end;

Bu Kullanım doğru mudur

Merhaba, bu küçük kod bloğunda birden fazla hatalı kullanım mevcut. Bunları kısaca özetlemek gerekir ise;

  1. Bu bir tercih meselesi(bir hata olarak adledilemez) ama; metod isimlerini küçük harf ile başlatmayın. Örneğin; doLogin metodunuz, DoLogin biçiminde olmalı.
  2. Genelde metodlara geçilen parametreleri const ile geçmeye gayret edin. Aksi durumda (sizin şu anda yaptığınız gibi) parametre olarak geçtiğiniz değerler için stack'da yeni değişkenler bellekte tahsis edilir bu da ilgili metodun yavaş çalışmasına neden olur. Parametrelerinizi const anahtar kelimesi ile geçerseniz; bu durumda metoda geçilen parametreler referans olarak aktarılır(Pointer adresleri aktarılır) dolayısı ile herhangi bir hafıza tahsisatına gerek kalmaz.
  3. Hata'nın kodunu ve açıklamasını içeren property'lerinizin dış dünyaya yazılabilir olarak açılmasının bir anlamı yok gibi görünüyor. Bu property'leri ilgili sınıfın içinde internal olarak ayarladığınıza göre, write kısımlarının olmasına gerek yok. Kısaca, ilgili property'ler read-only olmalı.
  4. DoLogin metodunuzun içinde ilgili sınıfınızı create edip onu döndürüyorsunuz, neden ? Bu metod zaten o sınıfın bir metodu ise bunu yapmamalısınız.
  5. Yine DoLogin metodunun içinde kullanıcı adı ve şifre parametrelerinin 1 olmaması durumunda dönecek varsayılan değerler ayarlanmamış. Bu durumda garip değerler ile karşılaşır iseniz şaşırmayın.
  6. Bir button'un altında ya da kod içinde herhangi bir yerde ilgili sınıfınıza işaret eden bir değişken tanımlamışsınız ve bu değişken üzerinden sınıfın bir üyesi olan DoLogin metodunu çağırmışsınız. Bu durum eğer çok şanslı değilseniz büyük ihtimalle AV(Access Violation) hatası almanıza neden olacaktır. Çünkü, henüz ilgili sınıfı oluşturmamışsınız ve oluşturmadığınız bir sınıfın bir metodunu çağırmaya çalışıyorsunuz. Eğer derleyici, ilgili değişkeni nil harici bir ilk değere atamamış ise bu durumda GPF(General Protection Fault) hataları dahi alabilirsiniz ve hatta programınız kırılabilir bile. Eğer bir sınıfın metodunu o sınıfı create etmeden kullanmak istiyorsanız bu durumda ilgili metod'un class metodu olması gerekir. Örneğin; class function DoLogin... gibi.
  7. Bu kısımda da Volkan bey'in söylediğine katılıyorum, DoLogin metodunu iki kere çağırmanın bir anlamı olmaz.
Sevgilerimle
Hiyerarşi demiştim. Object Pascal/Delphi'nin  kod standardı gibi bir şey. 
Mesela 100 satırlık bir class içerisinde private bölümünde bir tanımlama yapacaksanız, fazla aramadan class tanımının hemen altına konumlanmanız yeterli olacaktır. Eğer rastgele bir yerde tanımlarsanız, her projenizde private bölümünü arayıp bulmanız gerekecek.
Teşekkürler Tuğrul bey,

4. Create etmediğimde Acess viılation hatası almıştım  bu yüzden create ettim,
nE2Elg.png

5. Düzelttim.
function TYakupClass.DoLogin(pUserName, pPassword: String): TYakupClass;
begin
  Result := TYakupClass.Create;
  Result.FHatakodu := 0;
  Result.FHataText := 'Bir Sorun Var';
  if (pUserName = '1') and (pPassword = '1') then
   begin
    Result.FHatakodu := 1;
    Result.FHataText := 'Hata Yok';
    ShowMessage('doLogin');
   end;
end;

Fakat 2.de takıldım.
[dcc32 Error] Gereksinimler.pas(162): E2356 Property accessor must be an instance field or method

şeklinde hata aldım.
Fonksiyonu kullanmadan önce sınıfı oluşturun.

Örneğin;
var
  a:TYakupClass;
begin
 a:=TYakupClass.Create;
  try
    b := a.doLogin('1','1');
    //Diğer işlemler
  finally
    a.free;
  end;
end;
Evet oldu o şekilde,

Fonsiyonun içerisinde create ettiğimde, fonksiyonu çağırırken create etmeden çağırabiliyordum.

Şimdi dediğiniz gibi, Fonsiyonun içerisinde create etmedim, fonksiyonu çağırırken create ediyorum bu iki olay arasında ne fark var her iki durumda da kullanabildim bu şekilde ?

function TYakupClass.DoLogin(pUserName, pPassword: String): TYakupClass;
begin
 Result := TYakupClass.Create;
 Result.FHatakodu := 0;
 Result.FHataText := 'Bir Sorun Var';
 if (pUserName = '1') and (pPassword = '1') then
  begin
   Result.FHatakodu := 1;
   Result.FHataText := 'Hata Yok';
   ShowMessage('doLogin');
  end;
end;

   try
     b := a.doLogin('1','1');
     ShowMessage(inttostr(b.Hatakodu) +' - '+ b.HataText);
   except on E: Exception do ShowMessage(e.Message);
   end;
 a := TYakupClass.Create;
    try
     b := a.doLogin('1','1');
     ShowMessage(inttostr(b.Hatakodu) +' - '+ b.HataText);
   except on E: Exception do ShowMessage(e.Message);
   end;


function TYakupClass.DoLogin(pUserName, pPassword: String): TYakupClass;
begin
  //Result := TYakupClass.Create;
  Result.FHatakodu := 0;
  Result.FHataText := 'Bir Sorun Var';
  if (pUserName = '1') and (pPassword = '1') then
   begin
    Result.FHatakodu := 1;
    Result.FHataText := 'Hata Yok';
    ShowMessage('doLogin');
   end;
end;
Sayfalar: 1 2