Delphi Can

Orjinalini görmek için tıklayınız: Delphi Uygulama Güvenliği
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Sayfalar: 1 2
Selamlar,

Delphi'de uygulama güvenliği nasıl sağlanır? Mesela bir yerlerde duymuştum; verileri değişkenlere atamak güvenliği bir gıdım yükseltirmiş. Güvenlikten kastım reflactor gibi aletlere nasıl dayanaklı hale getirilebilir?

Saygılarımla,
Teşekkürler.
(30-03-2018, Saat: 00:14)hyperxman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Selamlar,

Delphi'de uygulama güvenliği nasıl sağlanır? Mesela bir yerlerde duymuştum; verileri değişkenlere atamak güvenliği bir gıdım yükseltirmiş. Güvenlikten kastım reflactor gibi aletlere nasıl dayanaklı hale getirilebilir?

Saygılarımla,
Teşekkürler.

obfuscation, obfuscator terimlerini araştırabilirsiniz.
(30-03-2018, Saat: 00:21)masteryoda Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.
(30-03-2018, Saat: 00:14)hyperxman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Selamlar,

Delphi'de uygulama güvenliği nasıl sağlanır? Mesela bir yerlerde duymuştum; verileri değişkenlere atamak güvenliği bir gıdım yükseltirmiş. Güvenlikten kastım reflactor gibi aletlere nasıl dayanaklı hale getirilebilir?

Saygılarımla,
Teşekkürler.

obfuscation, obfuscator terimlerini araştırabilirsiniz.

 Öyle iki kelime söyledin ki üstat, Google çeviremedi Sad

Araştırmalarıma göre şunlar söyleniyor; "Delphi o kadar kolay kırılacak bir uygulama değil bu da native oluşundan zannedersem" "C# gibi bir dil ile karşılaştırmak hata olur bu konuda". İcraat olarak gösterirsem..

  function QuickPos(const Substr, S: WideString; MatchesIndex: Integer = 1): Integer;
  var
   LenOfS, LenOfSubstr: Integer;
 begin
   Result := Pos(Substr, S);

   if (MatchesIndex = 1) or (Result = 0) then
     Exit;

   LenOfS := Length(S);
   LenOfSubstr := Length(Substr);

   while (MatchesIndex > 1) and (Result > 0) do
   begin
     Result := _PosForward(Substr, S, Result + 1, LenOfSubstr, LenOfS);

     if Result = 0 then
       Exit;

     Dec(MatchesIndex);
   end;
 end;


Şu kodu alıyor şu şekilde yaptırıyor metot ile;

function QuickPos(const Substr, S: WideString; MatchesIndex: Integer = 1): Integer;
  var
   LenOfS, LenOfSubstr: Integer;
 begin
   // junk instruction begin
   asm
     jz   @1
     jnz  @1
     db   $e9
     @1:
   end;
   // junk instruction end

   Result := Pos(Substr, S);

   // junk instruction begin
   asm
         pushf
         push  $0A
     @1: jnb   @3
         jmp   @2
     @2: call  @4
     @3: jnb   @2
     @4: add   esp,4
         jmp   @5
     @5: dec   dword ptr [esp]
         jno   @6
     @6: jns   @1
         jp    @7
     @7: add   esp,4
         popf
         jmp   @8
     @8:
   end;
   // junk instruction end

   if (MatchesIndex = 1) or (Result = 0) then
   begin
     // junk instruction begin
     asm
           pushf
           jb    @3
       @1: jmp   @2
       @2: call  @4
       @3: jb    @1
       @4: add   esp,4
           popf
           jmp   @5
       @5:
     end;
     // junk instruction end

     Exit;
   end;

   LenOfS := Length(S);
 
   // junk instruction begin
   asm
         jz   @1
         jnz  @1
         db   $e8
     @1:
   end;
   // junk instruction end

   LenOfSubstr := Length(Substr);

   // junk instruction begin
   asm
     db 0E9h,0A2h,001h,000h,000h,049h,00Fh,0F6h,03Ch,0CFh,075h,0EEh,0C0h,00Fh,031h,08Bh
     db 0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h,0F9h,000h,050h,000h,000h,07Fh,0FEh,00Fh
     db 031h,08Bh,0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h,0F9h,000h,050h,000h,000h,07Fh
     db 0FEh,0D6h,00Fh,088h,0DDh,001h,000h,000h,00Fh,089h,0D7h,001h,000h,000h,03Eh,0C1h
     db 0C3h,005h,0C1h,0CBh,005h,036h,00Fh,08Ah,001h,002h,000h,000h,00Fh,08Bh,0FBh,001h
     db 000h,000h,05Bh,0E8h,00Bh,000h,000h,000h,072h,065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h
     db 065h,064h,000h,058h,0EBh,002h,012h,028h,0E8h,03Eh,000h,000h,000h,099h,04Fh,0F6h
     db 03Ch,0FFh,090h,05Fh,050h,00Fh,031h,08Bh,0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h
     db 0F9h,000h,050h,000h,000h,07Ch,005h,0E9h,0D7h,06Ch,030h,0F0h,0E8h,00Bh,000h,000h
     db 000h,072h,065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h,065h,064h,000h,058h,0F8h,00Fh,084h
     db 0A1h,000h,000h,000h,00Fh,085h,09Bh,000h,000h,000h,03Bh,068h,01Dh,024h,000h,000h
     db 083h,0C4h,004h,083h,0C4h,004h,00Fh,084h,007h,000h,000h,000h,00Fh,085h,001h,000h
     db 000h,000h,048h,0E8h,00Bh,000h,000h,000h,072h,065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h
     db 065h,064h,000h,058h,0EBh,00Bh,072h,065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h,065h,064h
     db 000h,065h,0F8h,00Fh,083h,056h,0FFh,0FFh,0FFh,000h,0A4h,0BCh,0E6h,0D6h,0B7h,0E8h
     db 00Bh,000h,000h,000h,072h,065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h,065h,064h,000h,058h
     db 0F9h,00Fh,031h,08Bh,0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h,0F9h,000h,050h,000h
     db 000h,07Fh,0FEh,068h,019h,054h,000h,000h,083h,0C4h,004h,0D6h,00Fh,08Ah,0CFh,000h
     db 000h,000h,00Fh,08Bh,0C9h,000h,000h,000h,058h,0EBh,00Dh,077h,072h,06Fh,06Eh,067h
     db 020h,073h,065h,072h,069h,061h,06Ch,000h,0E9h,038h,0FFh,0FFh,0FFh,043h,03Eh,0F6h
     db 03Ch,0C5h,094h,053h,011h,0E8h,001h,000h,000h,000h,086h,0E8h,001h,000h,000h,000h
     db 0B8h,083h,044h,024h,004h,012h,083h,004h,024h,00Ah,0C3h,0F8h,050h,052h,00Fh,031h
     db 033h,0C8h,05Ah,033h,0C8h,058h,051h,059h,0F9h,00Fh,082h,006h,000h,000h,000h,000h
     db 06Bh,05Dh,082h,06Bh,0EBh,00Fh,0CFh,00Fh,0CFh,036h,00Fh,080h,0D3h,0FEh,0FFh,0FFh
     db 00Fh,081h,0CDh,0FEh,0FFh,0FFh,0DCh,050h,052h,00Fh,031h,033h,0C8h,05Ah,033h,0C8h
     db 058h,068h,0EFh,04Ch,000h,000h,083h,0C4h,004h,036h,00Fh,084h,06Dh,0FEh,0FFh,0FFh
     db 00Fh,085h,067h,0FEh,0FFh,0FFh,00Ah,00Fh,031h,08Bh,0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h
     db 0D1h,081h,0F9h,000h,050h,000h,000h,07Fh,0FEh,0EBh,00Bh,072h,065h,067h,069h,073h
     db 074h,065h,072h,065h,064h,000h,068h,027h,0ACh,000h,000h,083h,0C4h,004h,00Fh,08Ch
     db 0B3h,0FFh,0FFh,0FFh,00Fh,08Dh,0ADh,0FFh,0FFh,0FFh,094h,068h,075h,004h,000h,000h
     db 083h,0C4h,004h,0F3h,0F8h,00Fh,083h,004h,0FFh,0FFh,0FFh,000h,0BBh,08Dh,090h,07Ch
     db 097h,0E8h,001h,000h,000h,000h,0EAh,0E8h,001h,000h,000h,000h,008h,083h,044h,024h
     db 004h,012h,083h,004h,024h,00Ah,0C3h,010h,0F9h,00Fh,082h,01Ah,0FFh,0FFh,0FFh,000h
     db 02Bh,09Dh,0CDh,020h,0DBh,00Fh,031h,08Bh,0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h
     db 0F9h,000h,050h,000h,000h,07Fh,0FEh,0E8h,00Bh,000h,000h,000h,072h,065h,067h,069h
     db 073h,074h,065h,072h,065h,064h,000h,058h,068h,09Fh,00Ch,000h,000h,083h,0C4h,004h
     db 00Fh,088h,095h,0FFh,0FFh,0FFh,00Fh,089h,08Fh,0FFh,0FFh,0FFh,073h,0EBh,00Bh,072h
     db 065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h,065h,064h,000h,00Fh,088h,007h,000h,000h,000h
     db 00Fh,089h,001h,000h,000h,000h,0A1h
   end;
   // junk instruction end

   while (MatchesIndex > 1) and (Result > 0) do
   begin
     Result := _PosForward(Substr, S, Result + 1, LenOfSubstr, LenOfS);

     // junk instruction begin
     asm
           jz   @1
           jnz  @1
           db   $9a
           db   $e8
       @1:
     end;
     // junk instruction end

     if Result = 0 then
       Exit;

     // junk instruction begin
     asm
       db   0EBh, 1,    0Fh,  31h
       db   0F0h, 0EBh, 0Ch,  33h
       db   0C8h, 0EBh, 3,    0EBh
       db   9,    0Fh,  59h,  74h
       db   5,    75h,  0F8h, 51h
       db   0EBh, 0F1h
     end;
     // junk instruction end

     Dec(MatchesIndex);

     // junk instruction begin
     asm
           jz   @1
           jnz  @1
           db   $e8
       @1:
     end;
     // junk instruction end
   end;
 end;

Üstat iyi güzelde olay şu; bu yabancı olduğum durumlar var. Yani kodu delphi'den almış farklı dile çevirmiş;


   asm
           jz   @1
          jnz  @1
          db   $e8
      @1:
    end;

Sanırsam assembly dili gibi de bir kaynağı felan var mı? (Eğer assembly değil ise Smile )

Saygılarımla.
.Kabaca bahsetmek gerekir ise decompile işlemini hazır araçlarla zorlaştırabilirsiniz
obfuscation'a örnek vermek gerekir ise kritik yerlerleri (lisanlama v.b) şiir gibi yazmayın
procedure TfrmMain.Lisanslama;
var
hddSeriNo:string;
begin
hddSeriNo:=getHddSerino;
if not lisansKontrol(hddSeriNo) then
showmessage(hddSeriNo+' '+ 'Lisans Kaydı Bulunamadı');
end;

şeklinde kullanmak yerine

procedure TfrmMain._g_L_coD;
var
sValStr:string;
begin
sValStr:=g_e_t_z_a_m_a_z_i_n_go;
// 2048. inci asalsayıyı bul 
if not c_o_n_z_za_m_a_zi_ngo(sValStr) then
begin
// 2048. asal sayıya kadar süper asal sayıları bul
showmessage(sValStr+' '+ base64decode('burada mesajın base64 karşılığı veya farklı algoritmalarca encode edilmiş string'));
end;


end;

kabaca bu şekilde makine kodunuzda işlemciye çok sayıda interrupt vererek kodun takibini zorlaştırabilirsiniz tabiki kesin bir çözüm değil bu sadece yolu uzatmak.
Delphi uygulamalarını decompile ettiğinizde kodları göremiyorsunuz ama Uses bölümünü ve kullanılan event ları görebiliyorsunuz. "Bu programda hangi componentleri kullanmışlar" diye geçmişte bu yöntemle bakmıştım.

Önlem almak için çok araç var. Ben decompile etmek isteyenlerin işini zorlaştırmak adına exe yi sıkıştıran ürünleri kullanmıştım : AsPack gibi (Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.) Alternatif olarak UPX (Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.) kullanabilirsiniz. (Bu şekilde sıkıştırılan uygulamaların hangi programla sıkıştırıldığını anlayan ve exe yi eski haline getiren uygulamalarda mevcut)

Bir başka alternatif olarak Themida  (Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.) kullanabilirsiniz.

masteryoda arkadaşımızın dediklerine katılıyorum. Uygulamanızda belirli tanımları ve ifadeleri şifrelenmiş olarak yazıp ihtiyaç halinde çözerek işlem yaparsanız meraklı bir çok gözden bu bilgileri saklayabilirsiniz.

Örneğin : Veri tabanı bağlantı bilgilerini direkt nesne üzerinde girip projeyi compile etmeyin. Bağlantı kurulacağı sırada şifrelenmiş değerleri çözen bir fonksiyon ile ilgili değerlere atama yapın.
Anladım hocam. Bilgi için teşekkürler.

@mustafasilvin
@masteryoda
Teşekkürler , güzel bir konu ve açıklama olmuş.
Exeyi Aspack ile yayına hazırlarsanız hem şifreler hem boyutu küçülür
(30-03-2018, Saat: 16:51)narkotik Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Exeyi Aspack ile yayına hazırlarsanız hem şifreler hem boyutu küçülür

UPX kullanırım boyut için, Aspack aynı işlemi görmüyor mu?
(30-03-2018, Saat: 17:34)hyperxman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.
(30-03-2018, Saat: 16:51)narkotik Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Exeyi Aspack ile yayına hazırlarsanız hem şifreler hem boyutu küçülür

UPX kullanırım boyut için, Aspack aynı işlemi görmüyor mu?

Aspack bildiğim kadari ile aynı anda şifreliyorda fakat lisans ücreti var , upxi bilmiyorum
Sayfalar: 1 2