Delphi Can

Orjinalini görmek için tıklayınız: 10.2.3 MessageDialog
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Merhaba,
Delphi 10.2.3 den Önce "Kaydedildi" Mesajından sonra "Basım Yapılsın mı?" diye soruyordu. Şimdi tüm mesajları aynı anda veriyor. Aynı Şekilde yine eskiden mesajdaki tamam evet hayır butonuna basmadan geçmiyordu şimdi ekranın herhangi bir yerine dokununca mesaj kayboluyor.

function Tana.MsgDlg(Mesaj: String; AButtons: TMsgDlgButtons; ACloseDialogProc: TInputCloseDialogProc): TModalResult;
var
  SResult: TModalResult;
begin
 TDialogService.MessageDialog(mesaj, System.UITypes.TMsgDlgType.mtInformation,AButtons,System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbYes, 0,
             procedure(const AResult: TModalResult)
             begin
               ACloseDialogProc(AResult);
               SResult := AResult;
             end
             );
Result := SResult;
end;

MsgDlg('F000000000015 nolu Fiş Kaydedildi.', [TMsgDlgBtn.mbOk],
                       procedure (const AResult: TModalResult)
                       begin
                          if AResult = mrOk then
                          begin
                         
                          end;
                       end);


MsgDlg('Basım Yapmak İstermisiniz?', [TMsgDlgBtn.mbYes, TMsgDlgBtn.mbNo],
                       procedure (const AResult: TModalResult)
                       begin
                          if AResult = mrYes then
                          begin
                          basimyap(fisno);
                          end;
                       end);

Link Buda eskiden çalışıyordu şimdi çalışmıyor.
Merhaba,
Android platformunun native dialog pencereleri ShowModal değildir. Bunu anlamak için telefonunun sistem ayarlarında herhangi bir mesaj penceresini tetikleyin ve bu durumu test edin.
ShowModal dialog penceresi için özel bir tasarım yapmanız gerekiyor.