Delphi Can

Orjinalini görmek için tıklayınız: OpenDialog (Çince Karakter) Sorunu
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Merhaba
Bu Sorun neyden kaynaklanır, Kodda yanlış bir yanlışım mı var ?

dXWODZ.jpg


procedure TForm4.Button4Click(Sender: TObject);
var
 str: string;
 OpenDialog: TFileOpenDialog;
 SelectedFolder: string;
begin
 OpenDialog := TFileOpenDialog.Create(nil);
 OpenDialog.DefaultFolder := '\\10.0.0.107\ortak\yakup\Yayındakiler';
 try
   OpenDialog.Options := OpenDialog.Options + [fdoPickFolders];
   if not OpenDialog.Execute then
     Abort;
   SelectedFolder := OpenDialog.filename;
 finally
   OpenDialog.Free;
 end;
 MyTable1.First;
 while not MyTable1.Eof do
 begin
   GlobalKod := MyTable1.FieldByName('kod').AsString;
   Filedownload(SelectedFolder);
   MyTable1.Next;
 end;
 try
   // Winexec(PAnsiChar('explorer.exe  '+(OpenDialog.FileName)),SW_SHOW);
   ShellExecute(Handle, 'open', pcHAR(SelectedFolder), nil, nil,
     SW_SHOWNORMAL);
 except
   on E: Exception do
 end;
end;
Merhaba,
Muhtemelen kullandığınız VCL Style'den kaynaklanıyor.
Style'i devre dışı bırakıp, menüyü yeniden kontrol edin.
(16-08-2016, Saat: 14:04)Fesih ARSLAN Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Merhaba,
Muhtemelen kullandığınız VCL Style'den kaynaklanıyor.
Style'i devre dışı bırakıp, menüyü yeniden kontrol edin.

Evet Ondanmış bir çözümü var mı acaba bilinen,
Delphi 10.1 Berlin sürümü ile ilgili bir bug'dan kaynaklanıyor. 
Embarcadero MVP'lerinden Rodrigo tarafından bir çözüm üretilmiş. Nasıl kurulum yapılacağını da anlatmış.

Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.


Kaynak: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.