Delphi Can
Font style'lerinde bozulmalar - Baskı Önizleme

+- Delphi Can (http://www.delphican.com)
+-- Forum: Delphi (http://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Mobil Platform - FireMonkey (FMX) (http://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Konu Başlığı: Font style'lerinde bozulmalar (/showthread.php?tid=2153)Font style'lerinde bozulmalar - ramazanayer - 15-04-2018

Arkadaşlar ek dosyada ekran görüntüsü attım böyle bir sorun ile karşılaştınızmı hiç ?
Fontların renklerini boyutlarını ayarlıyorum ama telefonda kafasına göre çıkıyor bu nasıl iştir.
ekte kırmızı oval içine aldıklarım ayarladıklarım ama 1 tanesi bile telefonda istediğim gibi çıkmıyor.
Enteresan bir durum.
Ek dosya


Font style'lerinde bozulmalar - ramazanayer - 15-04-2018

Bunuda yaptım faydası olmadı

procedure TForm1.fontduzelt;
var i:Integer;
begin
 for i:=0 to Self.ComponentCount-1 do
 begin
   if Self.Components[i] is TLabel then
   begin
     if (Self.Components[i] as TLabel).Tag.ToString='1' then
     begin
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Family := 'Arial';
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Size:=13;
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Style:=[TFontStyle.fsBold];
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.FontColor:=TAlphaColorRec.Red;
     end;
     if (Self.Components[i] as TLabel).Tag.ToString='2' then
     begin
     (Self.Components[i] as TLabel).Margins.Top:=5;
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Family := 'Arial';
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Size:=11;
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Style:=[TFontStyle.fsBold];
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.FontColor:=TAlphaColorRec.Black;
     end;
     if (Self.Components[i] as TLabel).Tag.ToString='3' then
     begin
     (Self.Components[i] as TLabel).Margins.Top:=5;
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Family := 'Arial';
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Size:=11;
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.Font.Style:=[TFontStyle.fsBold];
     (Self.Components[i] as TLabel).TextSettings.FontColor:=TAlphaColorRec.Darkgray;
     end;
   //(Self.Components[i] as TLabel).Repaint;
   end;
 end;
end;Cvp: Font style'lerinde bozulmalar - Fesih ARSLAN - 16-04-2018

Merhaba,
TPresentedTextControl sınıfına ait tüm bileşenler varsayılan olarak sabit Family, Size, Style, FontColor değerlerine sahiptir. Bileşenin sahip olduğu varsayılan font stilinin değiştirilebilmesi için TStyledSettings özelliklerinin serbest bırakılması (False olması) gerekiyor.   

Örnek:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.StyledSettings := Button1.StyledSettings - [TStyledSetting.FontColor, TStyledSetting.Style, TStyledSetting.Size];
  Label1.TextSettings.Font.Size := 25;
  Label1.TextSettings.Font.Style := [TFontStyle.fsBold];
  Label1.TextSettings.FontColor := ColorPanel1.Color;
end;

Styled.gif