Delphi Can
Programa yönetici izni vermek. - Baskı Önizleme

+- Delphi Can (http://www.delphican.com)
+-- Forum: Delphi (http://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Genel Programlama (http://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Konu Başlığı: Programa yönetici izni vermek. (/showthread.php?tid=521)Programa yönetici izni vermek. - Shou - 07-01-2017

Merhaba arkadaşlar yeni oluşturduğum proje'de yönetici olarak izin veriyor fakat kendi projeme kodları eklediğimde yönetici izni vermiyor bu sorun neyle alakalı olabilir yeni projeyi ek'te paylaşıyorum kodlar,

{$R 'uac.res' 'uac.rc'}


uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,WinSvc;


WinSvc eklendi.

function IsAdmin(Host : string = '') : Boolean;
var
  H: SC_HANDLE;
begin
  if Win32Platform <> VER_PLATFORM_WIN32_NT then
    Result := True
  else begin
    H := OpenSCManager(PChar(Host), nil, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
    Result := H <> 0;
    if Result then
      CloseServiceHandle(H);
  end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
t:TTokenInformationClass;
begin
if IsAdmin then begin
ShowMessage('Yönetici olarak açıldı.');  halt; exit;
end else
ShowMessage('Kullanıcı modu olarak açıldı.'); halt; exit;
end;

Delphi 7 kullanıyorum yeni proje yapıyorum hiç bir sorun yok ama kendi projem'de eklediğimde olmuyor neden olabilir?

Teamwiewer veya alpemix ile bakabilirseniz çok sevinirim.


Programa yönetici izni vermek. - Shou - 07-01-2017

Sorunu çözdüm, sorun ana formun uses'larında "xpman" vamış onu silince düzeldi.

çok teşekkür ederim arkadaşlar.