Tüm Platformlar için Hızlı Uygulama Geliştirme Kitabı... Delphi
Ön Sipariş Talebinde Bulunan Üyelerimiz
Sipariş Talebinde Bulunan Üyelerimiz

Konuyu Paylaş : facebook gplus twitter

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 3 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(Sadeleştirildi) Girilen sayı adedinde iç içe for döngüsü oluşturma
#31
Star 
İyi günler. İç içe n tane döngü kurmak için aşağıdaki gibi bir sınıf kullanılabilir.
unit untPerm;

interface

uses Classes, SysUtils;

type
  TSayac=class(TComponent)
  private
    FSayac:TSayac;
    FDizi:array of Integer;
    FFarkliSec:Boolean;
    FBoyut:Integer;
    function OkuBoyut: Integer;
    procedure YazBoyut(const Deger: Integer);
    function OkuFarkliSec: Boolean;
    procedure YazFarkliSec(const Deger: Boolean);
  public
    constructor Create(AOwner:TComponent);override;
    destructor Destroy;override;
    function Basla(const iBoyut:Integer=-1):Boolean;
    function Sonraki:Boolean;
    function Sirasi(const iYer:Integer):Integer;
    function TekrarliDegerVarmi:Boolean;
    function Sayac(const iBoyut:Integer=-1):TSayac;
  protected
    procedure Boyutlandir;dynamic;
  published
    property Boyut:Integer read OkuBoyut write YazBoyut;
    property FarkliSec:Boolean read OkuFarkliSec write YazFarkliSec;
  end;

implementation

{ TSayac }

function TSayac.Basla(const iBoyut:Integer):Boolean;
var iYer:Integer;
begin
  YazBoyut(iBoyut);
  Result:=True;
  for iYer := 0 to FBoyut - 1 do begin
    if FFarkliSec then FDizi[iYer]:=iYer else FDizi[iYer]:=0;
  end;
end;

procedure TSayac.Boyutlandir;
begin
  SetLength(FDizi, FBoyut);
  Basla;
end;

constructor TSayac.Create(AOwner: TComponent);
begin
  inherited Create(AOwner);
  FSayac:=nil;
  FBoyut:=2;
  FFarkliSec:=False;
  Boyutlandir;
end;

destructor TSayac.Destroy;
begin
  SetLength(FDizi, 0);
  FDizi:=nil;
  inherited Destroy;
end;

function TSayac.OkuBoyut: Integer;
begin
  Result:=FBoyut;
end;

function TSayac.OkuFarkliSec: Boolean;
begin
  Result:=FFarkliSec;
end;

function TSayac.Sayac(const iBoyut:Integer): TSayac;
begin
  if not Assigned(FSayac) then
   FSayac:=TSayac.Create(Self);

  Result:=FSayac;

  if iBoyut>1 then
   Result.Boyut:=iBoyut;
end;

function TSayac.Sirasi(const iYer: Integer): Integer;
begin
  if (iYer<0) or (iYer>=FBoyut) then begin
    //raise Exception.CreateFmt('"%d" boyutu aşıyor', [iYer]);
    Result:=-1;
  end else Result:=FDizi[iYer];
end;

function TSayac.Sonraki: Boolean;
var iYer:Integer; bBirak:Boolean;
begin
  Result:=True;
  repeat
    iYer:=FBoyut-1;
    repeat
      bBirak:=True;
      if iYer>=0 then begin
        Inc(FDizi[iYer]);
        if (FDizi[iYer]>=FBoyut) then begin
          FDizi[iYer]:=0;
          Dec(iYer);
          bBirak:=False;
        end;
      end else Result:=False;
    until bBirak or not Result;

    if bBirak and Result and FFarkliSec then begin
      bBirak:=not TekrarliDegerVarmi;
    end;
  until bBirak or not Result;
end;

function TSayac.TekrarliDegerVarmi: Boolean;
var iPos, jPos:Integer;
begin
  Result:=False;
  iPos:=0;
  while (iPos<FBoyut-1) and not Result do begin
    jPos:=iPos+1;
    while (jPos<FBoyut) and not Result do begin
      if FDizi[iPos]=FDizi[jPos] then
       Result:=True;
      Inc(jPos);
    end;
    Inc(iPos);
  end;
end;

procedure TSayac.YazBoyut(const Deger: Integer);
begin
  if (Deger>1) and (FBoyut<>Deger) then begin
    FBoyut:=Deger;
    Boyutlandir;
  end;
end;

procedure TSayac.YazFarkliSec(const Deger: Boolean);
begin
  if FFarkliSec<>Deger then begin
    FFarkliSec:=Deger;
    if FFarkliSec and TekrarliDegerVarmi then
     Sonraki;
  end;
end;

end.

Bu sınıfı kullanarak elimize 2 üründe gelse, 8 üründe gelse bir döngü içinde kontrole sokmanın imkanı bulunacaktır.
Sayac:=TSayac.Create(Self);
Sayac.FarkliSec:=True;//aynı ürün tekrar ele alınmayacak
Sayac.Basla(3);//3 tane ürünümüz var ama iç içe 3 for döngüsü kurmaya gerek kalmayacak TSayac sınıfımız sayesinde
ListBox1.Items.Clear;
repeat //ürünlerin sıralanış (permutasyon) döngüsü
   sSatir:='';
   for i := 0 to Sayac.Boyut-1 do begin //sıraya dizilmiş ürünler
      //Sayac.Sirasi(i); -->i. sırada hangi ürün var onun yerini verir ....
      if i=0 then sSatir:=IntToStr(Sayac.Sirasi(i)) else sSatir:=sSatir+' , '+IntToStr(Sayac.Sirasi(i));
   end;
   ListBox1.Items.Add(sSatir);
until not Sayac.Sonraki;

Olayınızı örnek üzerinden tam olarak çözümleyemesemde permutasyon hesaplamada her eleman için iç içe kurulan for döngüsüne yukarıdaki gibi bir çözüm getirebilirsiniz. İyi çalışmalar.
Cevapla
#32
Kardeşim sorun YAPAY SİNİR AĞLARI'ndaki öğrenme algoritmasına benziyor. Çok detay olmadığı için fazla bir şey söylemek zor.

Bu algoritma ile herhangi bir formül belirtmeden, çok sayıdaki değişkeni farklı ağırlıklarda bir araya getirerek bir sonuç verisi üretebiliyorsun.
Sözgelimi 100 kişinin demografik ve sosyal özelliklerini listeleyip bunların hangi partiye oy verdiklerini sorarsın. Bu verileri modele girdikten sonra 101. kişinin hangi partiye oy vereceğini yüksek olasılıkla bulursun.

Yapay kol gibi robotik organlar da bu şekilde yapılıyor diye biliyorum. Hastaya olmayan parmaklarını oynat denip, beyinden aynı anda gelen farklı sinyaller dijital olarak okunuyor. Cihaza bu şekilde birkaç dakika "öğretme" işlemi yapılıyor.
Sonra veri kümeleri bir havuzda toplanıp karşılıklarının ne olduğu yazılıyor. İşlem bittikten sonra parmaklarını oynatmayı düşündüğünde kola giden sinyal ölçülüp havuzdaki olasılıklardan hangisine en çok benzediği ölçülüyor.
En yüksek oranlı işlem tercih ediliyor ve robot kol otomatik olarak eli oynatıyor.

Diğer yandan eğer formül olacaksa da istatistikteki EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ ile en doğru şekilde bulabilirsin. Bunun hataları minimize eden türevli bir ıspatı var.
Bunda da elindeki belli sayıda X sayısal verisine karşılık Y verisini tablo halinde giriyorsun. Modeli hesapladığında sana sapmaların en az olduğu Y=f(X) polinomu üretiyor.

Bu uygulama Excel'deki analiz araçları içinde mevcut. Ama modelin doğruluğunu yorumlamak için istatistik temeli lazım.
En azından çıkan sonuçtaki t,f gibi değerleri, varyansları falan anlamak ve modelin anlamlı olduğuna karar verebilmek gerekiyor.
Zira aksi halde yağmur yağmasıyla altın fiyatlarının artması gibi sayısal bir fonksiyon da bulunabilir. Hem de bilen için oldukça kolay.
WWW
Cevapla
#33
Bende doğru anladımmı bilmiyorum ama zamanında buna benzer bir kod parçacığı için heap's algoritmasından da esintiler yaparak birşeyler yapmıştım. Fakat iç içe o kadar işlev vardı ki kullanıcıyı belirli bir düzeyde kısıtladığımı hatırlıyorum. Milyar adeti bulan olasılıklar çıkıyordu. Recursive bir yapıda buda iyice yavaşlıyordu.
Yalnızım ama bir kente yürüyen ordu gibiyim, edebiyattan kaçınmalıyım..
Cevapla
#34
(11-07-2018, Saat: 20:54)narkotik Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Giriş yap veya Üye OlBende doğru anladımmı bilmiyorum ama zamanında buna benzer bir kod parçacığı için heap's algoritmasından da esintiler yaparak birşeyler yapmıştım. Fakat iç içe o kadar işlev vardı ki kullanıcıyı belirli bir düzeyde kısıtladığımı hatırlıyorum. Milyar adeti bulan olasılıklar çıkıyordu. Recursive bir yapıda buda iyice yavaşlıyordu.

OPTİMİZASYON yapmak veya tamamı hesaplanamayan olasılıksal durumların en iyisini bulmak için GENETİK ALGORİTMALAR kullanılıyor.

Her aşamada kötü genlerden birini mutasyona uğratıp bozuyorsun. Sonra yüzlerce binlerce kez yeniden ve yeniden hesaplayıp en iyi değerlere yaklaşıyorsun.

Bir ara f(x) = log;sin;exp;ln;tan gibi acayip işlemlerden oluşan aşırı karmaşık bir fonksiyonun minimum değerini bu algoritma sayesinde bulmuştum. Cevabı 3 sayfa süren bir ödevdi ama program yazmaya bile gerek yoktu.
WWW
Cevapla

Konuyu Paylaş : facebook gplus twitterKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Delphi ORM Yapısı ile işlevsel kod çıktısı oluşturma Abdullah ILGAZ 7 799 19-09-2017, Saat: 23:04
Son Yorum: uparlayanKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi