Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Özel bir animation Button
#1
Kendi mobil projem için geliştirdiğim özel bir buton. Sizde kendi projelerinizde değerlendirebilirsiniz.

8aMyXV.gif

Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.

unit NrCircleAnimationButton;
{---------------------------------------------
 2019 Salih BAĞCI NrCircleAnimationButton.pas
----------------------------------------------}
interface

uses Fmx.Layouts,System.UITypes,FMX.Graphics,Fmx.Objects,FMX.Ani,System.Classes,FMX.Types,Types;

type
TNrCircleAnimationButton = class(TLayout)
strict private
 FAnimationEnabled      : Boolean;
 FOpAnimationEnabled    : Boolean;
 FAnimationDuration     : Single;
 FOpAnimationDuration   : Single;
 FArcColor              : TAlphaColor;
 FImageBitmap           : TBitmap;
 FCaption               : String;
 FCaptionColor          : TAlphaColor;
 FBackGroundColor       : TAlphaColor;
 FBackGroundStrokeColor : TAlphaColor;
 Arc                    : TArc;
 ArcAnimation           : TFloatAnimation;
 OpAnimation            : TFloatAnimation;
 Image                  : TImage;
 Text                   : TText;
 Circle                 : TCircle;
 procedure setAnimationEnabled(const Value: Boolean);
 procedure setOpAnimationEnabled(const Value: Boolean);
 procedure setAnimationDuration(const Value: Single);
 procedure setOpAnimationDuration(const Value: Single);
 procedure setArcColor(const Value: TAlphaColor);
 procedure setImageBitmap(const Value: TBitmap);
 procedure setCaption(const Value: String);
 procedure setCaptionColor(const Value: TAlphaColor);
 procedure setBackGroundColor(const Value: TAlphaColor);
 procedure setBackGroundStrokeColor(const Value: TAlphaColor);
public
 constructor Create(AOwner: TComponent;AWidth,AHeight:Single);
 destructor  Destroy; override;
published
 property AnimationDuration: Single read FAnimationDuration write setAnimationDuration;
 property OpAnimationDuration: Single read FOpAnimationDuration write setOpAnimationDuration;
 property AnimationEnabled: Boolean read FAnimationEnabled write setAnimationEnabled;
 property OpAnimationEnabled: Boolean read FOpAnimationEnabled write setOpAnimationEnabled;
 property ArcColor: TAlphaColor read FArcColor write setArcColor;
 property ImageBitmap:TBitmap read FImageBitmap write setImageBitmap;
 property Caption:String read FCaption write setCaption;
 property CaptionColor: TAlphaColor read FCaptionColor write setCaptionColor;
 property BackGroundColor: TAlphaColor read FBackGroundColor write setBackGroundColor;
 property BackGroundStrokeColor: TAlphaColor read FBackGroundStrokeColor write setBackGroundStrokeColor;
end;

implementation

{ TNrCircleAnimationButton }

constructor TNrCircleAnimationButton.Create(AOwner: TComponent;AWidth,AHeight:Single);
function RGB(R,G,B:Byte):TAlphaColor;
begin
 TAlphaColorRec(Result).R := R;
 TAlphaColorRec(Result).G := G;
 TAlphaColorRec(Result).B := B;
 TAlphaColorRec(Result).A := 255;
end;
begin
 Inherited Create(AOwner);
 Width                        := AWidth;
 Height                       := AHeight;
 //Create Object
 Image                        := TImage.Create(Self);
 Text                         := TText.Create(Self);
 Circle                       := TCircle.Create(Self);
 Arc                          := TArc.Create(Self);
 ArcAnimation                 := TFloatAnimation.Create(Arc);
 OpAnimation                  := TFloatAnimation.Create(Text);
 //BeginUpdate
 Image.BeginUpdate;
 Arc.BeginUpdate;
 Text.BeginUpdate;
 Circle.BeginUpdate;
 //Const Property
 HitTest                      := True;
 Arc.HitTest                  := False;
 Image.HitTest                := False;
 Text.HitTest                 := False;
 Circle.HitTest               := False;
 Image.Parent                 := Self;
 Text.Parent                  := Self;
 Arc.Parent                   := Self;
 Circle.Parent                := Self;
 ArcAnimation.Parent          := Arc;
 OpAnimation.Parent           := Text;
 Arc.Align                    := TAlignLayout.Client;
 Image.Align                  := TAlignLayout.Client;
 Text.Align                   := TAlignLayout.Client;
 Circle.Align                 := TAlignLayout.Client;
 Image.Margins.Rect           := RectF(15,15,15,15);
 Text.Margins.Rect            := RectF(5,5,5,5);
 Text.Font.Size               := AWidth / 4;
 Text.TextSettings.Font.Style := [TFontStyle.fsBold];
 Image.WrapMode               := TImageWrapMode.Place;
 ArcAnimation.Loop            := True;
 ArcAnimation.PropertyName    := 'RotationAngle';
 ArcAnimation.StartValue      := 0;
 ArcAnimation.StopValue       := 360;
 OpAnimation.Loop             := True;
 OpAnimation.PropertyName     := 'Opacity';
 OpAnimation.StartValue       := 0.3;
 OpAnimation.StopValue        := 1;
 Arc.Stroke.Thickness         := AWidth / 10;
 Arc.EndAngle                 := -90;
 Circle.Stroke.Thickness      := Arc.Stroke.Thickness;
 Circle.SendToBack;
 setAnimationDuration(1);
 setOpAnimationDuration(4);
 setCaption('');
 setArcColor(RGB(51,51,51));
 setCaptionColor(RGB(51,51,51));
 setBackGroundColor(RGB(192,197,206));
 setBackGroundStrokeColor(RGB(153,153,153));
 //EndUpdate
 Image.EndUpdate;
 Arc.EndUpdate;
 Text.EndUpdate;
 Circle.EndUpdate;
end;

destructor TNrCircleAnimationButton.Destroy;
begin
 setAnimationEnabled(False);
 setOpAnimationEnabled(False);
 ArcAnimation.Free;
 OpAnimation.Free;
 Arc.Free;
 Text.Free;
 Circle.Free;
 Image.Free;
 inherited;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setAnimationDuration(const Value: Single);
begin
 ArcAnimation.Duration := Value;
 FAnimationDuration    := Value;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setAnimationEnabled(const Value: Boolean);
begin
 ArcAnimation.Enabled := Value;
 FAnimationEnabled    := Value;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setArcColor(const Value: TAlphaColor);
begin
 Arc.Stroke.Color := Value;
 FArcColor        := Value;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setBackGroundColor(const Value: TAlphaColor);
begin
 Circle.Fill.Color := Value;
 FBackGroundColor  := Value;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setBackGroundStrokeColor(const Value: TAlphaColor);
begin
 Circle.Stroke.Color    := Value;
 FBackGroundStrokeColor := Value;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setCaption(const Value: String);
begin
 Text.BeginUpdate;
 Text.Text := Value;
 Text.EndUpdate;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setCaptionColor(const Value: TAlphaColor);
begin
 Text.TextSettings.FontColor := Value;
 FCaptionColor               := Value;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setImageBitmap(const Value: TBitmap);
begin
 FImageBitmap     := Value;
 Image.BeginUpdate;
 Image.Bitmap.Assign(Value);
 Image.EndUpdate;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setOpAnimationDuration(const Value: Single);
begin
 OpAnimation.Duration := Value;
 FOpAnimationDuration := Value;
end;

procedure TNrCircleAnimationButton.setOpAnimationEnabled(const Value: Boolean);
begin
 OpAnimation.Enabled := Value;
 FOpAnimationEnabled := Value;
end;

end.
Yalnızım ama bir kente yürüyen ordu gibiyim, edebiyattan kaçınmalıyım..
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Özel bir StringGrid narkotik 0 128 08-09-2019, Saat: 01:30
Son Yorum: narkotik
  ListView Button Click Olayı Hk. seydigozegir@gmail.com 2 232 28-08-2019, Saat: 11:39
Son Yorum: seydigozegir@gmail.com
  Özel bir TVertScrollBox narkotik 4 656 18-02-2019, Saat: 18:36
Son Yorum: narkotik
  Özel bir Tabcontrol narkotik 1 432 21-01-2019, Saat: 16:16
Son Yorum: frmman
Question Listview Edit Ekleme ve Button Yüksekliği Ayarı elixir84 11 1.797 22-05-2018, Saat: 21:51
Son Yorum: mcuyanKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi