Çok Yakında Yeni Bir Arayüzle karşınızdayız! http://yeni.delphican.com/

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tarih büyük harf
#1
Merhaba,


Tarihi alttaki kod ile "20 Ocak 2019 Pazar" olarak alıyorum. Büyük harf olarak nasıl alabilirim?


Caption := FormatDateTime('D MMMM YYYY DDDD', CalendarViewDate.Date); 

Örnek:
20 OCAK 2019 PAZAR
Cevapla
#2
Caption := UpperCase(...);
Cevapla
#3
(20-01-2019, Saat: 14:13)ahmetb Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Merhaba,


Tarihi alttaki kod ile "20 Ocak 2019 Pazar" olarak alıyorum. Büyük harf olarak nasıl alabilirim?


Caption := FormatDateTime('D MMMM YYYY DDDD', CalendarViewDate.Date); 

Örnek:
20 OCAK 2019 PAZAR

(20-01-2019, Saat: 14:37)ssahinoglu Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Caption := UpperCase(...);

Merhabalar,

Türkçe karakterlerde sorun yaşarsınız.
Onu için forum içinde biraz arama ile çözümleyebilirsiniz.

Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.


Kolay gelsin.
Amaç, bilginin de/aklın da zekat'ını vermek.
Cevapla
#4
Cevaplar için teşekkürler. Sorum sanırım yanlış anlaşıldı ilk harf değil, tüm harfler büyük olacaktı.
UpperCase Türkçe karakterde orun çıkartıyor.


Bu şekilde çözmüştüm.

function TFormCodes.TumHarfBuyuk(Harf: String): String;
const
 Kucuk: String = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqw';
 Buyuk: String = 'ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQW';
var
 I: Integer;
begin
 for I := 1 to length(Kucuk) do
   while Pos(Kucuk[I], Harf) > 0 do
     Harf[Pos(Kucuk[I], Harf)] := Buyuk[I];
 Result := Harf;
end;
Cevapla
#5
(21-01-2019, Saat: 18:28)ahmetb Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Cevaplar için teşekkürler. Sorum sanırım yanlış anlaşıldı ilk harf değil, tüm harfler büyük olacaktı.
UpperCase Türkçe karakterde orun çıkartıyor.


Bu şekilde çözmüştüm.

function TFormCodes.TumHarfBuyuk(Harf: String): String;
const
 Kucuk: String = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqw';
 Buyuk: String = 'ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQW';
var
 I: Integer;
begin
 for I := 1 to length(Kucuk) do
   while Pos(Kucuk[I], Harf) > 0 do
     Harf[Pos(Kucuk[I], Harf)] := Buyuk[I];
 Result := Harf;
end;

Merhabalar,

Sorunu çözdüğünüze ve çözüm kodlarınızı da paylaştığınız için teşekkürler.
Göndermiş olduğum link'i bir başlangıç oluşturması içi belirtmiştim.

Kolay gelsin.
Amaç, bilginin de/aklın da zekat'ını vermek.
Cevapla
#6
Döngülerle uğraşmadan kullanılabilir düşüncesindeyim
Delphi hatırladığım kadarı ile Upper Converter kısmında 'ı' ve 'i' harflerinde sorun yaşıyordu
Çözüm olarak aşağıdaki de aynı işi yapacaktır.

UpperCase(StringReplace(StringReplace(Deger, 'ı', 'I', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]), 'i', 'I', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase])); 
Bu dünyada kendine sakladığın bilgi ahirette işine yaramaz. 
Cevapla
#7
(21-01-2019, Saat: 19:38)adelphiforumz Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.Döngülerle uğraşmadan kullanılabilir düşüncesindeyim
Delphi hatırladığım kadarı ile Upper Converter kısmında 'ı' ve 'i' harflerinde sorun yaşıyordu
Çözüm olarak aşağıdaki de aynı işi yapacaktır.

UpperCase(StringReplace(StringReplace(Deger, 'ı', 'I', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]), 'i', 'I', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase])); 

Merhaba,

StringReplace fonksiyonu fazla karmaşık bir fonksiyon. Hele de bu kadar basit bir iş için.

function StringReplace(const Source, OldPattern, NewPattern: string; Flags: TReplaceFlags): string;
var
 Str: string;
 xOldPattern: string;
 FoundPos: Integer;
 I, J: Integer;
 SourceIdx: Integer;
 DestIdx: Integer;
 LCharsToCopy: Integer;
 FindCount: Integer;
 PosArray: array of Integer;
 LenOP: Integer;
 LenNP: Integer;
 LenS: Integer;
 ArrLen: Integer;
 LPResult, LPSource, LPNewPattern: PChar;
 LReplaceAll: Boolean;
begin
 LenOP := Length(OldPattern);
 LenS := Length(Source);
 if (LenOP = 0) or (LenS = 0) then
   Exit(Source);

 if rfIgnoreCase in Flags then
 begin
   xOldPattern := AnsiUpperCase(OldPattern);
   LenOP := Length(xOldPattern);
   if SameStr(xOldPattern, AnsiLowerCase(OldPattern)) then // Special case, for example only symbols (+ - , * .....)
     Str := Source
   else
   begin
     Str := AnsiUpperCase(Source);
     LenS := Length(Str);
   end;
 end
 else
 begin
   xOldPattern := OldPattern;
   Str := Source;
 end;

 if Str.Length <> Source.Length then
 begin
   Result := '';
   I := Low(string);
   while I <= High(Source) do
   begin
     if string.Compare(Source, I - Low(string), OldPattern, 0, LenOP, True) = 0 then
     begin
       Result := Result + NewPattern;
       Inc(I, LenOP);
       if not (rfReplaceAll in Flags) then
       begin
         Result := Result + Source.Substring(I - Low(string), MaxInt);
         Break;
       end;
     end
     else
     begin
       Result := Result + Source[I];
       Inc(I);
     end;
   end;
 end
 else
 begin
   FoundPos := 1;
   FindCount := 0;
   ArrLen := 0;
   LReplaceAll := not (rfReplaceAll in Flags);
   repeat
     FoundPos := Pos(xOldPattern, Str, FoundPos);
     if FoundPos = 0 then
       Break;

     Inc(FindCount);
     if ArrLen < FindCount then
     begin
       if ArrLen = 0 then
         ArrLen := 32
       else
         ArrLen := ArrLen * 2;
       SetLength(PosArray, ArrLen);   // call SetLength less frequently makes a huge difference when replacing multiple occurrences
     end;
     PosArray[FindCount - 1] := FoundPos - 1; // Zero based array
     Inc(FoundPos, LenOP);
   until LReplaceAll;

   if FindCount > 0 then
   begin
     LenNP := Length(NewPattern);
     LPSource := Pointer(Source);           // We use a pointer cast to avoid the _UStrToPWChar call injected by the compiler
     LPNewPattern := Pointer(NewPattern);  // We use a pointer cast to avoid the _UStrToPWChar call injected by the compiler
     if LenNP = LenOP then
     begin                           // special case where Length(OldPattern) = Length(NewPattern)
       SetLength(Result, LenS);      // in this case, we can optimize it even further
       LPResult := Pointer(Result);    // We use a pointer cast to avoid the uniquestring call injected by the compiler
       Move(LPSource^, LPResult^, LenS * SizeOf(Char));
       if LenNP = 1 then
         for I := 0 to FindCount - 1 do
           LPResult[PosArray[I]] := LPNewPattern^
       else if LenNP <= 8 then
         for I := 0 to FindCount - 1 do
           for J := 0 to LenNP -1  do
             LPResult[PosArray[I] + J] := LPNewPattern[J]
       else
         for I := 0 to FindCount - 1 do
           Move(LPNewPattern^, LPResult[PosArray[I]], LenNP * SizeOf(Char));
     end
     else
     begin
       SetLength(Result, LenS + ((LenNP - LenOP) * FindCount));
       LPResult := Pointer(Result);    // We use a pointer cast to avoid the uniquestring call injected by the compiler
       SourceIdx := 0;
       DestIdx := 0;
       if LenNP = 0 then
         for I := 0 to FindCount - 1 do
         begin
           LCharsToCopy := PosArray[I] - SourceIdx;
           if LCharsToCopy > 0 then
           begin
             if LCharsToCopy = 1 then
             begin
               LPResult[DestIdx] := LPSource[SourceIdx];
               Inc(SourceIdx);
               Inc(DestIdx);
             end
             else if LCharsToCopy <= 8 then
             begin
               for J := 0 to LCharsToCopy - 1  do
                 LPResult[DestIdx + J] := LPSource[SourceIdx + J];
               Inc(SourceIdx, LCharsToCopy);
               Inc(DestIdx, LCharsToCopy);
             end
             else
             begin
               Move(LPSource[SourceIdx], LPResult[DestIdx], LCharsToCopy * SizeOf(Char));
               Inc(SourceIdx, LCharsToCopy);
               Inc(DestIdx, LCharsToCopy);
             end;
           end;
           Inc(SourceIdx, LenOP);
         end
       else if LenNP = 1 then
         for I := 0 to FindCount - 1 do
         begin
           LCharsToCopy := PosArray[I] - SourceIdx;
           if LCharsToCopy > 0 then
           begin
             if LCharsToCopy = 1 then
             begin
               LPResult[DestIdx] := LPSource[SourceIdx];
               Inc(SourceIdx);
               Inc(DestIdx);
             end
             else if LCharsToCopy <= 8 then
             begin
               for J := 0 to LCharsToCopy - 1  do
                 LPResult[DestIdx + J] := LPSource[SourceIdx + J];
               Inc(SourceIdx, LCharsToCopy);
               Inc(DestIdx, LCharsToCopy);
             end
             else
             begin
               Move(LPSource[SourceIdx], LPResult[DestIdx], LCharsToCopy * SizeOf(Char));
               Inc(SourceIdx, LCharsToCopy);
               Inc(DestIdx, LCharsToCopy);
             end;
           end;
           LPResult[DestIdx] := LPNewPattern[0];
           Inc(DestIdx);
           Inc(SourceIdx, LenOP);
         end
       else
         for I := 0 to FindCount - 1 do
         begin
           LCharsToCopy := PosArray[I] - SourceIdx;
           if LCharsToCopy > 0 then
           begin
             if LCharsToCopy = 1 then
             begin
               LPResult[DestIdx] := LPSource[SourceIdx];
               Inc(SourceIdx);
               Inc(DestIdx);
             end
             else if LCharsToCopy <= 8 then
             begin
               for J := 0 to LCharsToCopy - 1  do
                 LPResult[DestIdx + J] := LPSource[SourceIdx + J];
               Inc(SourceIdx, LCharsToCopy);
               Inc(DestIdx, LCharsToCopy);
             end
             else
             begin
               Move(LPSource[SourceIdx], LPResult[DestIdx], LCharsToCopy * SizeOf(Char));
               Inc(SourceIdx, LCharsToCopy);
               Inc(DestIdx, LCharsToCopy);
             end;
           end;
           Move(LPNewPattern^, LPResult[DestIdx], LenNP * SizeOf(Char));
           Inc(DestIdx, LenNP);
           Inc(SourceIdx, LenOP);
         end;

       LCharsToCopy := LenS - SourceIdx;
       if LCharsToCopy > 0 then
         Move(LPSource[SourceIdx], LPResult[DestIdx], LCharsToCopy * SizeOf(Char));
     end;
   end
   else
     Result := Source;
 end;
end;

Ben olsam daha basit bir fonksiyon yazardım (ki benzerlerini yazmışlığım var, ama bunu şimdi yazdım Big Grin ):

function TurkceBuyut(const AStr: string): string;
var
 C, Ch: Char;
begin
 Result := '';
 for C in AStr do
 begin
   case C of
     'i': Ch := 'İ';
     'ı': Ch := 'I';
     'ğ': Ch := 'Ğ';
     'ü': Ch := 'Ü';
     'ş': Ch := 'Ş';
     'ö': Ch := 'Ö';
     'ç': Ch := 'Ç';
     else
        Ch := UpCase( C );
   end;

   Result := Result + Ch;
 end;
end;

İyi çalışmalar
Cevapla
#8
Yorumsuz;
   
While true do; Hayat döngüsü, kısır değildir! Yapılan bir yanlış, o döngünün dışına çıkmanızı sağlayacaktır.
WWW
Cevapla
#9
Eğer sadece tarih bilgileri büyültülecekse;

FormatSettings.LongMonthNames[1]  := 'OCAK';
FormatSettings.ShortMonthNames[1] := 'OCA';
FormatSettings.ShortDayNames[1]   := 'PAZ';
FormatSettings.LongDayNames[1]    := 'PAZAR';

Dezavantajı : Sistem dilini gözardı ettik.

Yada bir kez sistem diline dikkat ederek;

FormatSettings.LongMonthNames[1]  := FormatSettings.LongMonthNames[1].ToUpper;

ToUpper için Fesih Bey'e teşekkürler.
Ağlarsa kablosuz ağlar, gerisi yerel ağlar...
Cevapla
#10
Selamlar
@Fesih ARSLAN hocamın örneğini incelerken dikkatimi çeken bir yer oldu
System.Character içerisinde "function ToUpper(const S: string): string; overload; inline; deprecated 'Use TCharHelper';"
şeklinde ifadeler yer alıyor buradaki "Use TCharHelper" tam olarak neyi ifade ediyor bir açıklamamı yoksa bir referans mı bu konuda bilgisi olan var mı
eğer yanlış bilmiyorsam tanımlama içerisinde "deprecated" kullanımı bu yapının artık kullanılmadığını ve geriye dönük uyumluluk için ifade anlamına geliyordu


Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.
Bu dünyada kendine sakladığın bilgi ahirette işine yaramaz. 
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Datasnap büyük dosya gönderme sorunu. seci20 2 158 12-01-2020, Saat: 14:56
Son Yorum: seci20
  Harf ve sayıları içinde farklı karakterleri ayıklama BGNew 7 287 23-12-2019, Saat: 23:48
Son Yorum: enigma
  SQl tarih Sorunu Bay_Y 7 441 11-11-2019, Saat: 09:06
Son Yorum: Bay_Y
  Mysql Parçalı Tarih Sorgulama bkantur 7 695 04-06-2019, Saat: 13:32
Son Yorum: FiRewaLL
  [ÇÖZÜLDÜ]Tarih ve Saat aralığı sorgulama wiseman 39 3.104 23-04-2019, Saat: 17:17
Son Yorum: wisemanKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi