Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yuz tanima to el tanima
#1
Merhaba,
 projemde kullancagim el hareketlerini algilamak uzerine arastirma yapiyorum yuz tanima islemini yapan ornek buldum karsilastirma yapiyor ama neye gore nasil karsilastirma yaptigini cozemedim,
Bir diger ornekte ise el hareketini kare icine aliyor bu el hareketinin kareye alan kismini kaydedecegim bu yuz tanima projesine upload edecegim fakat yuz tanima sadece yuu taniyor el hareketine nasil odak yaparim nereye mudahale edebilirim sizlere sormak istedim.
tesekkurler


yuz tanima pass dosyasi:

unit umain;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, {$IfNDef VER130} Variants, {$EndIf} Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ievision, Menus, imageenview, ieview, iemview, hyieutils,
 StdCtrls, ExtCtrls, CheckLst, iexBitmaps, hyiedefs, iesettings, iexLayers, iexRulers;

type
 TMainForm = class(TForm)
   ImageEnView1: TImageEnView;
   Panel1: TPanel;
   btnOpen: TButton;
   btnViewDB: TButton;
   procedure btnViewDBClick(Sender: TObject);
   procedure FormCreate(Sender: TObject);
   procedure btnOpenClick(Sender: TObject);
   procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
   { Private declarations }
   m_exePath: string;
   m_objectsFinder: TIEVisionObjectsFinder;
   m_faceRecognizer: TIEVisionFaceRecognizer;
   m_faces: TIEMultiBitmap;

   procedure LoadImage(const sFilename: string);
   procedure ExtractFaces();
   procedure AddFace(Rect: TIEVisionRect);
   procedure TrainDataset();
 public
   { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

uses
 ulabelface, usaving, uviewfaces, iexHelperFunctions, uIEVisionPath;

{$R *.DFM}
{$R ImageEnManifest.res}


const
 CLASSIFIERS: array [0..1] of AnsiString = (IEVC_FRONTAL_FACE_DEFAULT, IEVC_PROFILE_FACE);

 FACESFILENAME = 'faces.dat';
 LEARNFILENAME = 'learn.dat';


procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
 sDLLPath: string;
 i: integer;
 classifier: AnsiString;
begin
 // Calling IEInitialize_ievision is NOT required if the IEVision DLL is located in the same folder as the EXE or on the system path
 // You need only call IEVisionAvailable which will automatically call IEInitialize_ievision
 sDLLPath := FindIEVisionDLLPath();
 if sDLLPath <> '' then
   IEInitialize_ievision(sDLLPath, False); // Initialize DLL in custom location

 if not IEVisionAvailable() then
 begin
   ShowMessage('This application requires the ievision.dll plug-in, v' + IEVC_EXPECTED_LIBRARY_VERSION +'. Please download it from http://www.imageen.com');
   Application.Terminate;
   exit;
 end;

 m_exePath := IncludeTrailingBackSlash(ExtractFilePath(Application.ExeName));

 m_faces := TIEMultiBitmap.Create();
 if FileExists(m_exePath + FACESFILENAME) then
   m_faces.LoadSnapshot(m_exePath + FACESFILENAME);

 // setup face detector(s)
 m_objectsFinder := IEVisionLib().createObjectsFinder();
 for i := 0 to High(CLASSIFIERS) do
 begin
   classifier := CLASSIFIERS[i];
   m_objectsFinder.addClassifier( PAnsiChar( classifier ), IEVisionLib.createCascadeClassifier( PAnsiChar( classifier )));
 end;

 m_objectsFinder.setDivisor(1);
 m_objectsFinder.setHaarScaleFactor(1.1);
 m_objectsFinder.setHaarMinNeighbors(5);
 m_objectsFinder.setHaarFlags(ievSCALE_IMAGE);
 m_objectsFinder.setEqualizeHistogram(false);
 m_objectsFinder.setHaarMinSize(IEVisionSize(30, 30));

 // setup face recognizer
 m_faceRecognizer := IEVisionLib().createFaceRecognizer();
 m_faceRecognizer.selectEigenFaceRecognizer();
 if FileExists(m_exePath + LEARNFILENAME) then
   m_faceRecognizer.load(PWideChar(WideString(m_exePath + LEARNFILENAME)));

end;

procedure TMainForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 Screen.Cursor := crHourglass;

 FormSaving := TFormSaving.Create( self );
 
 FormSaving.Show();
 Application.ProcessMessages();

 m_faces.SaveSnapshot(m_exePath + FACESFILENAME);
 m_faces.Free();

 m_faceRecognizer.save(PWideChar(WideString(m_exePath + LEARNFILENAME)));

 // Don't free FormSaving
end;


// Open image...
procedure TMainForm.btnOpenClick(Sender: TObject);
var
 sFilename: string;
begin
 sFilename := ImageEnView1.IO.ExecuteOpenDialog();
 ShowTempHourglass;
 if sFilename <> '' then
   LoadImage(sFilename);
end;


procedure TMainForm.LoadImage(const sFilename: string);
begin
 ImageEnView1.IO.LoadFromFile(sFilename);
 ImageEnView1.Fit();
 ImageEnView1.LayersClear( False );
 ExtractFaces();
end;


procedure TMainForm.ExtractFaces();
var
 i: integer;
 rects: TIEVisionVectorRect;
begin
 ShowTempHourglass;

 ImageEnView1.LayersClear( False );

 // detect objects
 m_objectsFinder.findIn(ImageEnView1.IEBitmap.GetIEVisionImage());

 // merge intersecting rectangles of all searched objects
 rects := m_objectsFinder.mergeAllRects();

 // loop among rectangles
 for i := 0 to rects.size - 1 do
 begin
   AddFace(rects.getRect(i));
   with rects.getRect(i) do
     ImageEnView1.LayersAdd( iesRectangle, Rect(x, y, x + width, y + height), clRed, 3 );
 end; {
 Or if using a TImageEnVect, you could code as follows:

 ImageEnVect1.RemoveAllObjects();

 ....

 // loop among rectangles
 for i := 0 to rects.size - 1 do
 begin
   AddFace(rects.getRect(i));
   ImageEnVect1.ObjPenWidth[-1] := 2;
   with rects.getRect(i) do
     ImageEnVect1.AddNewObject(iekBOX, Rect(x, y, x + width, y + height), clRed);
 end;
 }

 // train
 TrainDataset();
end;


procedure TMainForm.AddFace(Rect: TIEVisionRect);
var
 i: Integer;
 confidence: Double;
 lbl: PWideChar;
begin
 FormLabelingFace := TFormLabelingFace.Create( self );
 try
   // assign detected face to the dialog that associates face with a label (name)
   FormLabelingFace.ImageEnView1.IEBitmap.AssignRect(ImageEnView1.IEBitmap, IEVisionRectToTRect(Rect));
   FormLabelingFace.ImageEnView1.Update();

   lbl := m_faceRecognizer.detect(FormLabelingFace.ImageEnView1.IEBitmap.GetIEVisionImage(), confidence);
   FormLabelingFace.EditFaceName.Text := string(lbl);
   FormLabelingFace.LabelConfidence.Caption := FloatToStr(confidence);

   if FormLabelingFace.ShowModal() = mrOK then
   begin
     i := m_faces.IndexOf( FormLabelingFace.ImageEnView1.IEBitmap );
     if i < 0 then      
       i := m_faces.AppendImage(FormLabelingFace.ImageEnView1.IEBitmap); // does not yet exist in database
     m_faces.ImageDictionary[i].Insert('Name', FormLabelingFace.EditFaceName.Text);
   end;
 finally
   FormLabelingFace.Free;
 end;
end;


function CompareName(i1, i2: Integer): Integer;
begin
 try
   Result := CompareText( FormViewFaces.ImageEnMView1.IEMBitmap.ImageDictionary[i1].GetString( 'Name' ),
                          FormViewFaces.ImageEnMView1.IEMBitmap.ImageDictionary[i2].GetString( 'Name' ));
 except
   // Unexpected failure
   result := 0;
 end;
end;

procedure TMainForm.btnViewDBClick(Sender: TObject);
begin
 ShowTempHourglass();
 FormViewFaces := TFormViewFaces.Create( Self );
 try
   FormViewFaces.ImageEnMView1.AssignEx( m_faces, True );
   FormViewFaces.ImageEnMView1.Sort( CompareName );
   FormViewFaces.ShowModal;
 finally
    FormViewFaces.Free;
 end;
end;


procedure TMainForm.TrainDataset();
var
 i: Integer;
begin
 m_faceRecognizer.clear();
 for i := 0 to m_faces.Count - 1 do
 begin
   m_faceRecognizer.addTrainImage(m_faces.GetTIEBitmap(i).GetIEVisionImage(),                // the image
                                  PWideChar(m_faces.ImageDictionary[i].GetString('Name')));  // the label
 end;
 m_faceRecognizer.train();
end;


end.


Yuz tanima kodu
Muharrem ARSLAN
Cevapla
#2
Merhaba
imageen componentleri henüz yüz tanıma el tanıma gibi işlemlerde başarılı değil bende demolarını inceledim fakat sonuç pek iç açıcı değil.
Tavsiyem opencv ile bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi araştırmak.
Delphi ile olmasa da open cv ile yapılmış python, c#, c++ örnekleri var onları araştırın derim.
Cevapla
#3
Open cv arastırdım fakat kaynak cok cok az delphı ıcın phyton c++ bılmedıgım ıcın bu daha ıyı geldı
Muharrem ARSLAN
Cevapla
#4
https://github.com/Laex/Delphi-OpenCV

test etme şansım olmadı ama google da ilk aradığımda karşıma çıktı ve güncel
Cevapla
#5
(13-03-2019, Saat: 17:21)arsl01 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Open cv arastırdım fakat kaynak cok cok az delphı ıcın phyton c++ bılmedıgım ıcın bu daha ıyı geldı

Bende tam bunu yazacaktım.... Hala tırmalıyoruz...

(13-03-2019, Saat: 17:57)iyarar Adlı Kullanıcıdan Alıntı: https://github.com/Laex/Delphi-OpenCV

test etme şansım olmadı ama google da ilk aradığımda karşıma çıktı ve güncel


Kullandığımız opencv komponeti zaten burdan indirdik ama kaynak sıkıntısı var... hali hazırda yazdığımız programlarda hata alıyorum ama çözüme ulaştırmak zor oluyor bazen mümkün olmuyor...
Cevapla
#6
@forumcuali aynen katiliyorum
Muharrem ARSLAN
Cevapla
#7
@forumcuali hocam aslinda cok yaklastim kodlari anliyorum fakat tam olarka nereye mudahale edecegimi cozmus degilim kodu okumaya calsiiyorum
Muharrem ARSLAN
Cevapla
#8
Aşağıdaki linki incelermisiniz;
https://www.learnopencv.com/tag/object-detection/
Peyami Safa:"Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır. Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır"
Can Yücel:"Toprak gibi olmalısın! Ezildikçe sertleşmelisin! Seni ezenler sana muhtaç kalmalı! Hayatı sende bulmalı"
Sinan Canan:"Bildiğini zannettiğin an hiç bir şey öğrenemezsin"
WWW
Cevapla
#9
@uparlayan hocam aynen bunlara cok baktim ama phyton ve c++ ile yazilmis algoritma mantigini anliyorum ama delphiye ceviremiyorum
Muharrem ARSLAN
Cevapla
#10
Madem bu konuya alakanız var, o halde kıymetli arkadaşlarımızdan birisi tarafından yazılmış olan bu kitabı almalısınız.
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi