Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DevExpress cxGrid Türkçeleştirme
#11
(21-03-2019, Saat: 08:25)Tuğrul HELVACI Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.dxCore.pas içinde tanımlı olan cxSetResourceString metodu ile istediğinizi yapabilirsiniz. Metodun birinci parametresi bir resourcestring 'in adresi , ikinci parametre ise değiştirmek istediğiniz metni muhteva ediyor.

Örneğin:

cxSetResourceString(@scxGridNoDataInfoText, '<Gösterilecek bir veri bulunamadı>');


Not: Grid ile ilgili resourcestring 'lerin tanımlı bulunduğu unit, cxGridStrs.pas 'dır.

Bilgilendirme için teşekkürler.
Cevapla
#12
Direk kendi libimden aldım, örneğin formun create eventinde çalıştır.
  uses Vcl.StdCtrls, Vcl.Controls, System.Classes, System.SysUtils, Vcl.Forms, Variants,
  cxGraphics, cxControls, cxLookAndFeels, cxLookAndFeelPainters, cxStyles, dxSkinsCore,
  dxSkinsDefaultPainters, cxCustomData, cxFilter, cxData, cxDataStorage, cxEdit, cxNavigator,
  dxDateRanges, Data.DB, cxDBData, cxGridCustomTableView, cxGridTableView, cxGridDBTableView,
  cxGridLevel, cxClasses, cxGridCustomView, cxGrid, Data.Win.ADODB, dxCore, cxGridStrs, cxFilterConsts
  ,cxFilterControlStrs,cxGridPopupMenuConsts, cxExportStrs, cxLibraryStrs,cxPivotGridStrs, dxBarDBNavStrs, dxBarStrs
  ,Vcl.Dialogs,cxGridExportLink, Menus;

procedure LoadLanguageStuff;
begin
 cxSetResourceString(@scxGridFindPanelClearButtonCaption, 'Temizle');
 cxSetResourceString(@scxGridFindPanelFindButtonCaption, 'Ara');
 cxSetResourceString(@dxSBAR_CUSTOMIZEQAT,'Hızlı Menü Özelleştirme Seçenekleri');
 cxSetResourceString(@dxSBAR_MINIMIZERIBBON, 'Üst Menüyü Gizle / Göster');
 cxSetResourceString(@dxSBAR_SHOWBELOWRIBBON,'Hızlı Menüyü Alt Barda Görüntüle');
 cxSetResourceString(@dxSBAR_REMOVEFROMQAT,'Seçili Öğeyi Hızlı Menüden Kaldır');
 cxSetResourceString(@dxSBAR_ADDTOQAT, 'Seçili Öğeyi Hızlı Menüye Ekle');
 cxSetResourceString(@dxSBAR_SHOWABOVERIBBON,'Hızlı Menüyü Üst Barda Görüntüle');
 cxSetResourceString(@dxsbar_MOREBUTTONS, 'Hızlı Menüyü Özelleştir');
 cxSetResourceString(@cxSGridNone, 'Yok');
 cxSetResourceString(@cxSGridSortColumnAsc, 'Artan Sıralama');
 cxSetResourceString(@cxSGridSortColumnDesc, 'Azalan Sıralama');
 cxSetResourceString(@cxSGridClearSorting, 'Sıralamayı Sil');
 cxSetResourceString(@cxSGridGroupByThisField, 'Bu Alana Göre Grupla');
 cxSetResourceString(@cxSGridRemoveThisGroupItem, 'Gruplamayı Sil');
 cxSetResourceString(@cxSGridGroupByBox, 'Gruplama Kutusu');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignmentSubMenu, 'Hizalama');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignLeft, 'Sola Hizala');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignRight, 'Sağa Hizala');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignCenter, 'Ortalı Hizala');
 cxSetResourceString(@cxSGridRemoveColumn, 'Sutunu Sil');
 cxSetResourceString(@cxSGridFieldChooser, 'Alan Seçiçi');
 cxSetResourceString(@cxSGridBestFit, 'En Uygun Büyüklük');
 cxSetResourceString(@cxSGridBestFitAllColumns,'En Uygun Büyüklük(Bütün Sutunlar)');
 cxSetResourceString(@cxSGridShowFooter, 'Alt');
 cxSetResourceString(@cxSGridShowGroupFooter, 'Grup Alt');
 cxSetResourceString(@cxSGridSumMenuItem, 'Toplam');
 cxSetResourceString(@cxSGridMinMenuItem, 'Minimum');
 cxSetResourceString(@cxSGridMaxMenuItem, 'Maximum');
 cxSetResourceString(@cxSGridCountMenuItem, 'Adet');
 cxSetResourceString(@cxSGridAvgMenuItem, 'Avaraj');
 cxSetResourceString(@cxSGridNoneMenuItem, 'Yok');
 cxSetResourceString(@scxGridRecursiveLevels,'Yinelemeli seviyeler oluşturamazsınız');
 cxSetResourceString(@scxGridDeletingFocusedConfirmationText,'Kayıt silinsin mi ?');
 cxSetResourceString(@scxGridDeletingSelectedConfirmationText,'Seçili tüm kayıtlar silinsin mi ?');
 cxSetResourceString(@scxGridNoDataInfoText, '<Gösterilecek kayıt yok>');
 cxSetResourceString(@scxGridNewItemRowInfoText,'Yeni satır eklemek için buraya tıklayın');
 cxSetResourceString(@scxGridFilterIsEmpty, '<Filtre boş>');
 cxSetResourceString(@scxGridCustomizationFormCaption, 'Özelleştirme');
 cxSetResourceString(@scxGridCustomizationFormColumnsPageCaption, 'Sütunlar');
 cxSetResourceString(@scxGridGroupByBoxCaption,'Gruplamak istediğiniz kolonu buraya sürükleyin');
 cxSetResourceString(@scxGridFilterCustomizeButtonCaption, 'Özelleştir');
 cxSetResourceString(@scxGridColumnsQuickCustomizationHint,'Görünür sütunları seçmek için tıklayın');
 cxSetResourceString(@scxGridCustomizationFormBandsPageCaption, 'Bantlar');
 cxSetResourceString(@scxGridBandsQuickCustomizationHint,'Görünür bantları seçmek için tıklayın');
 cxSetResourceString(@scxGridCustomizationFormRowsPageCaption, 'Satırlar');
 cxSetResourceString(@scxGridConverterIntermediaryMissing,'Bulunamayan aracı bileşen!'#13#10'Lütfen bir %s bileşeni forma ekleyin.');
 cxSetResourceString(@scxGridConverterNotExistGrid, 'cxGrid yok');
 cxSetResourceString(@scxGridConverterNotExistComponent, 'Bileşen yok');
 cxSetResourceString(@scxImportErrorCaption, 'İçe aktarım hatası');
 cxSetResourceString(@scxNotExistGridView, 'Grid görünümü yok');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorEqual, 'eşit');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorNotEqual, 'eşit değil');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorLess, 'küçük');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorLessEqual, 'küçük veya eşit');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorGreater, 'büyük');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorGreaterEqual, 'büyük veya eşit');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorLike, 'içerir');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorNotLike, 'içermez');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorBetween, 'arasında');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorNotBetween, 'arasında değil');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorInList, 'içinde olan');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorNotInList, 'içinde olmayan');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorYesterday, 'dün');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorToday, 'bugün');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorTomorrow, 'yarın');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorLastWeek, 'geçen hafta');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorLastMonth, 'geçen ay');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorLastYear, 'geçen sene');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorThisWeek, 'bu hafta');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorThisMonth, 'bu ay');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorThisYear, 'bu sene');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorNextWeek, 'gelecek hafta');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorNextMonth, 'gelecek ay');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorNextYear, 'gelecek sene');
 cxSetResourceString(@cxSFilterAndCaption, 've');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOrCaption, 'veya');
 cxSetResourceString(@cxSFilterNotCaption, 'değil');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBlankCaption, 'boş');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorIsNull, 'boşluk');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorIsNotNull, 'boşluk değil');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorBeginsWith, 'ile başlayan');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorDoesNotBeginWith, 'ile başlamayan');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorEndsWith, 'ile biten');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorDoesNotEndWith, 'ile bitmeyen');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorContains, 'içeren');
 cxSetResourceString(@cxSFilterOperatorDoesNotContain, 'içermeyen');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoxAllCaption, 'Hepsi');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoxCustomCaption, 'Özel...');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoxBlanksCaption, '(Boş olanlar)');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoxNonBlanksCaption, '(Boş olmayanlar)');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoolOperatorAnd, 'VE');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoolOperatorOr, 'VEYA');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoolOperatorNotAnd, 'VE DEĞİL');
 cxSetResourceString(@cxSFilterBoolOperatorNotOr, 'VEYA DEĞİL');
 cxSetResourceString(@cxSFilterRootButtonCaption, 'Filtre');
 cxSetResourceString(@cxSFilterAddCondition, '&Koşul ekle');
 cxSetResourceString(@cxSFilterAddGroup, '&Grup ekle');
 cxSetResourceString(@cxSFilterRemoveRow, '&Satır kaldır');
 cxSetResourceString(@cxSFilterClearAll, 'Hepsini &temizle');
 cxSetResourceString(@cxSFilterFooterAddCondition,'yeni koşul eklemek için tuşa basın');
 cxSetResourceString(@cxSFilterGroupCaption, 'aşağıdaki koşulları uygulayın');
 cxSetResourceString(@cxSFilterRootGroupCaption, '<kök>');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlNullString, '<boş>');
 cxSetResourceString(@cxSFilterErrorBuilding, 'Kaynaktan filtrelenemiyor');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogCaption, 'Özel filtre');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogInvalidValue, 'Geçersiz değer');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogUse, 'Kullan');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogSingleCharacter,'tek karakteri temsil etmek için');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogCharactersSeries,'peş peşe karakterleri temsil etmek için');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogOperationAnd, 'VE');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogOperationOr, 'VEYA');
 cxSetResourceString(@cxSFilterDialogRows, 'Satırları goster');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogCaption, 'Filtre hazırlayıcı');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogNewFile, 'isimsiz.flt');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogOpenDialogCaption, 'Filtre aç');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogSaveDialogCaption,'Geçerli filtreyi kaydet');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogActionSaveCaption,'&Farklı kaydet');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogActionOpenCaption, '&Aç...');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogActionApplyCaption, '&Uygula');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogActionOkCaption, 'Tamam');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogActionCancelCaption, 'İptal');
 cxSetResourceString(@cxSFilterControlDialogFileFilter,'Filtreler (*.flt)|*.flt');
 cxSetResourceString(@cxSGridNone, 'Yok');
 cxSetResourceString(@cxSGridSortColumnAsc, 'Artan Sıralama');
 cxSetResourceString(@cxSGridSortColumnDesc, 'Azalan Sıralama');
 cxSetResourceString(@cxSGridClearSorting, 'Sıralamayı Sil');
 cxSetResourceString(@cxSGridGroupByThisField, 'Bu Alana Göre Grupla');
 cxSetResourceString(@cxSGridRemoveThisGroupItem, 'Gruplamayı Sil');
 cxSetResourceString(@cxSGridGroupByBox, 'Gruplama Kutusu');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignmentSubMenu, 'Hizalama');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignLeft, 'Sola Hizala');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignRight, 'Sağa Hizala');
 cxSetResourceString(@cxSGridAlignCenter, 'Ortalı Hizala');
 cxSetResourceString(@cxSGridRemoveColumn, 'Sutunu Sil');
 cxSetResourceString(@cxSGridFieldChooser, 'Alan Seçiçi');
 cxSetResourceString(@cxSGridBestFit, 'En Uygun Büyüklük');
 cxSetResourceString(@cxSGridBestFitAllColumns,'En Uygun Büyüklük(Bütün Sutunlar)');
 cxSetResourceString(@cxSGridShowFooter, 'Alt');
 cxSetResourceString(@cxSGridShowGroupFooter, 'Grup Alt');
 cxSetResourceString(@cxSGridSumMenuItem, 'Toplam');
 cxSetResourceString(@cxSGridMinMenuItem, 'Minimum');
 cxSetResourceString(@cxSGridMaxMenuItem, 'Maximum');
 cxSetResourceString(@cxSGridCountMenuItem, 'Adet');
 cxSetResourceString(@cxSGridAvgMenuItem, 'Avaraj');
 cxSetResourceString(@cxSGridNoneMenuItem, 'Yok');
end;
Yalnızım ama bir kente yürüyen ordu gibiyim, edebiyattan kaçınmalıyım..
Cevapla
#13
Tesekkur ederim her formun oncreate olayina ekleyince calisiyor.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [ÇÖZÜLDÜ] cxgrid hücre formatı wiseman 2 69 10-09-2019, Saat: 13:53
Son Yorum: wiseman
Tongue CxGrid FilterRow Like narkotik 8 639 13-05-2019, Saat: 11:05
Son Yorum: faktoral
  Özel bir düzenlenebilir CxGrid narkotik 5 670 08-04-2019, Saat: 12:29
Son Yorum: narkotik
  cxgrid sutun toplamı hatası (Çözüldü) cinarbil 0 348 23-02-2019, Saat: 15:53
Son Yorum: cinarbil
  cxgrid kolonları index numarasına göre eşitleme cinarbil 5 660 17-01-2019, Saat: 15:02
Son Yorum: adelphiforumzKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi