Delphi Can
Türkçe karakter - Baskı Önizleme

+- Delphi Can (https://www.delphican.com)
+-- Forum: Delphi (https://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Mobil Platform - FireMonkey (FMX) (https://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Konu Başlığı: Türkçe karakter (/showthread.php?tid=1954)Türkçe karakter - Dostk - 12-02-2018

Merhaba;

Kullanıcının Edite girdiği harflerin küçük harf olmasını sağlamak istiyorum, fakat ilk harf büyük olacak anacak ilk harfte şöyle bir sıkıntı çıkıyor "İ" olası gerekirken "ı" olarak yazıyor Türkçe karakter ilgili sorun var utf8 araştırdım fakat firemonkeyde çözüm bulamadım, yardımlarınızı rica ederim.

function degis(Harf: String): String;
const
  Buyuk: String = 'ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQW';
  Degis: String = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqw';
var
  N: Integer;
begin
  for N := 1 to Length(Buyuk) do
    while Pos(Buyuk[N], Harf) > 0 do
      Harf[Pos(Buyuk[N], Harf)] := Degis[N];
  Result := AnsiUpperCase(Harf[1]) + Copy(Harf, 2, Length(Harf));
end;


procedure TForm1.EditChangeTracking(Sender: TObject);
begin
  if Edit.Text.Length > 0 then
  begin
    Edit1.Text := degis(Edit1.Text);
  end;
end;Türkçe karakter - uparlayan - 12-02-2018

Belki daha efektif yazılabilirdi ama şöyle bir fonksiyon işinizi görebilir;

function LowerCaseTR(aString: String; aBuyukBasHarf: Boolean = True): String;
const
  K = 'aeirlıdknmyustboüşzghçğcvpöfjwx';   // Harfleri böyle sıralanmasının sebebi
  B = 'AEİRLIDKNMYUSTBOÜŞZGHÇĞCVPÖFJWX';   // Bunların Türkçedeki kullanım sıklıklarına göredir.
var
  I: Integer;                              // Sayaç, indis değişkeni
  X: Integer;                              // Bulunan harfin alfabedeki indis numarası
begin
  Result := aString;
  for I := 1 to Result.Length do begin     // metni harf harf geziyoruz. (Bir rakam ile de karşılaşabiliriz...)
      X := pos(Result[I], B);              // POS, büyük / küçük harfe duyarlıdır (Case Sensitive). Yani büyükse küçüğü, küçükse büyüğü bulmaz.
      if (X > 0) then Result[I] := K[X];   // Bulunan karakter alfabemizde varsa küçüğüyle yer değiştiriyoruz.
  end;
  if (aBuyukBasHarf = True) then
      for I := 1 to Result.Length do begin // Metni harf harf geziyoruz
          X := pos(Result[I], K);
          if (X > 0) then begin
              Result[I] := B[X];
              Exit;                        // İlk harfi büyüttükten sonra çıkıyoruz...
          end;
      end;
end;Türkçe karakter - Dostk - 13-02-2018

Allah razı oldun, hakkınızı helal edin. Açıklamalar için ayrıca teşekkür ederim.


Türkçe karakter - uparlayan - 13-02-2018

Rica ederim, ben de sayenizde aşağıdakinin farkına varmış oldum;

oOk8bm.jpg

Kaynak;

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Cambridge/NEHIPISIC/NEHIPISIC-20.pdf

Kaynak URL;

http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDMyVCQ3JrX2FsZmFiZXNpbmRla2lfaGFyZmxlcmluX2t1bGxhbiVDNCVCMW1fcyVDNCVCMWtsJUM0JUIxa2xhciVDNCVCMQ


Türkçe karakter - mcuyan - 07-02-2019

Hocam otomatik büyük harf için uppercase kullanıyoruz. Fakat TR karakterler için Ansiuppercase Wink


Türkçe karakter - sabanakman - 08-02-2019

Türkçe için ı ve i harfleri AnsiUpperCase fonksiyonu da problem çıkarabiliyor. Yukarıdaki yöntemden farklı olarak aşağıdaki gibi başka bir çözüm daha kullanılabilir.
uses System.StrUtils;

function trBuyut(const sDeger:String):String;
begin
 Result:=AnsiUpperCase(ReplaceStr(ReplaceStr(sDeger, 'i', 'İ'), 'ı', 'I'));
end;