Delphi Can
Basit Kriptoloji - 02 - Baskı Önizleme

+- Delphi Can (https://www.delphican.com)
+-- Forum: Delphi (https://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Access violation (https://www.delphican.com/forumdisplay.php?fid=136)
+--- Konu Başlığı: Basit Kriptoloji - 02 (/showthread.php?tid=4158)

Sayfalar: 1 2


Basit Kriptoloji - 02 - uparlayan - 07-11-2019

Ekte bulunan veri.txt içinde şifreli bir metin bulunuyor. 

Amacınız (bu kriptoloji serisinde olduğu gibi) şifreli metni deşifre etmek. 

Cevap 10 puan değerinde (Bu en azından benim verebileceğim kısmı, ama çabanızı takdir eden diğer forum katılımcıları da size puan verecektir Wink )

İpucu
DELPHİCAN = QRYCUİPNA
Lorem = Yberz

İpucu 2 
XOR işinize yaramaz.


Basit Kriptoloji - 02 - Super Tombala - 07-11-2019

sezar sifreleme teknigi kullanilmis ve her karakter kendinden sonraki 13. karaktere isaret ediyor


Basit Kriptoloji - 02 - uparlayan - 07-11-2019

Çok güzel, iyi bir başlangıç @Super Tombala

Bu sezar şifresinin özel bir alt türü, bu tekniğin ismi farklı.

Programlama topluluğunda olduğumuz için kod örneği paylaşmanızı da ayrıca bekliyoruz.


Cvp: Basit Kriptoloji - 02 - Tuğrul HELVACI - 07-11-2019

Metni çözen uygulamayı paylaşan ilk kişiye de benden 50 puan.


Cvp: Basit Kriptoloji - 02 - Tuğrul HELVACI - 07-11-2019

(07-11-2019, Saat: 13:10)Super Tombala Adlı Kullanıcıdan Alıntı: sezar sifreleme teknigi kullanilmis ve her karakter kendinden sonraki  13. karaktere isaret ediyor

Çok güzel, ellerinize sağlık. Benden de size 10 puan.


Cvp: Basit Kriptoloji - 02 - m_ekici - 07-11-2019

13 rakamını buldum ama araya iş girdi, deneme yapamadan çözülmüş. 

cozum.jpg


Basit Kriptoloji - 02 - Tuğrul HELVACI - 07-11-2019

Ellerinize sağlık, her bir uğraşı kıymetlidir. Size de 5 puan verdim.


Cvp: Basit Kriptoloji - 02 - cinarbil - 07-11-2019

şifre çözme algoritmasi aşağıda

çıktı resmi ekte daha detaylandırılabilir ama molada anca bu kadar yapabildim.
 

unit sezar;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm2 = class(TForm)
   Memo1: TMemo;
   Memo2: TMemo;
   Button1: TButton;
   procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
   { Private declarations }
 public

   { Public declarations }
 end;

var
 Form2: TForm2;
 procedure sifre_coz(sifreli: string; key: integer);
implementation

{$R *.dfm}procedure sifre_coz(sifreli: string; key: integer);
 var
   i: integer;
 begin
   for i := 1 to length(sifreli) do
     case sifreli[i] of
      'A'..'Z': sifreli[i] := chr(ord('A') + (ord(sifreli[i]) - ord('A') - key + 26) mod 26);
      'a'..'z': sifreli[i] := chr(ord('a') + (ord(sifreli[i]) - ord('a') - key + 26) mod 26);
     end;
 showmessage(sifreli);
 end;


procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

begin
sifre_coz('Yberz Vcfhz, znfnüfgü lnlıapıyıx ir onfıa lnlıa frxgöeüaqr xhyynaıyna gnxyvg lnmı oybğh bynenx'+
'gnaızynaıe. Yvcfhz, byhşghehynpnx şnoyba ir gnfynxyneqn vçrevx lrevar trçrerx lnmı oybğhah'+
'qbyqheznx vçva xhyynaıyıe.',13);
end;
end.

1 satırın çözülmüş hali : Lorem Ipsum, masaüstü yayıncılık ve basın yayın sektöründe kullanılan taklit yazı bloğu olarak tanımlanır. 
Lipsum, oluşturulacak şablon ve taslaklarda içerik yerine geçerek yazı bloğunu doldurmak için kullanılır.


Basit Kriptoloji - 02 - uparlayan - 07-11-2019

Tebrikler, @cinarbil 

Ben de kendi çözümümü paylaşayım;

function ROT13(const s: string): string; // Kriptolama ve Çözme...
var i: integer;
begin
 result := s;
 for i := 1 to length(s) do
  case ord(s[i]) of
   ord('A')..ord('M'),ord('a')..ord('m'): result[i] := chr(ord(s[i])+13);
   ord('N')..ord('Z'),ord('n')..ord('z'): result[i] := chr(ord(s[i])-13);
   ord('0')..ord('4'): result[i] := chr(ord(s[i])+5);
   ord('5')..ord('9'): result[i] := chr(ord(s[i])-5);
  end;
end;Cvp: Basit Kriptoloji - 02 - Tuğrul HELVACI - 07-11-2019

50 puanınız verildi. Shy