Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[ÇÖZÜLDÜ] Windows Service içerisinden başka uygulama çalışmasını kontrol etme
#1
s.a  Bütün Müslümanların Bayramı mübarek olsun 
Rabbim Bütün müslüman alemine nice hayırlı Bayramlar nasip etsin

Windows Uygulamasında Başka Bir Uygulamanın Çalışıp Çalışmadığını
Aşağıdaki Fonksiyon ile Kontrol Edebiliyorum
ancak  Windows Service Uygulaması içinden çalıştırdığımda Uygulamanın ProgressId sini alamıyorum
servisin interactive Özelliğini True yaptım yine sonuç aynı neden olabilir acaba

Yardımlarınız için allah razı olsun

DWORD __fastcall ThreadUygulamaKontrol::UYGULAMA_DURUM_KONTROL(String UYGULAMA_ADI)
{
try
{
DWORD ProcessID;
HWND hwnd = FindWindow(0,UYGULAMA_ADI.w_str());
GetWindowThreadProcessId(hwnd,&ProcessID);
if(hwnd)
{
return  ProcessID;
}
else
return 0;
}
 catch(Exception *HATA)
 {
 //Form1->HATA->RAPORLA("Uygulama Id Arama Hatası : "+HATA->Message,1);
 }

}
Cevapla
#2
S.a Servis Uygulamaları 0 Oturumda Çalıştığından
Normal Uygulamada Kullandığım Fonksiyon Windows servis Uygulamasında işe yaramamıştı
WMI işe Sorunumu Çözdüm fonksiyon aşağıdadır

sorgulamak istediğiniz exenin adını fonksiyona parametre olarak göndermek yetiyor
çalışan programlar listesinde var ise yine exe adını geri döndürüyor yok ise boş geliyor 

İnternette bir çok kişi bu sorunla karşılaşmış ancak basit çözüm bulunamamış
inşallah faydası olur


#include <windows.h>
#include <vector>
#include <string>
#pragma comment( lib, "Version.lib" )

using namespace std;
#include <wbemcli.h>
#include <comdef.h>

//---------------------------------------------------------------------------


#define CRED_MAX_USERNAME_LENGTH            513
#define CRED_MAX_CREDENTIAL_BLOB_SIZE       512
#define CREDUI_MAX_USERNAME_LENGTH CRED_MAX_USERNAME_LENGTH
#define CREDUI_MAX_PASSWORD_LENGTH (CRED_MAX_CREDENTIAL_BLOB_SIZE / 2)
#pragma argsused


//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)


UnicodeString TGergerServis::GorevListesiSorgula(String Program_Ad)
{
//--------------------------------------------------------------------------------------
    UnicodeString strGeriDonus="";

    wchar_t pszName[CREDUI_MAX_USERNAME_LENGTH+1] = L"user";
    wchar_t pszPwd[CREDUI_MAX_PASSWORD_LENGTH+1]  = L"password";
    BSTR strNetworkResource;
    //To use a WMI remote connection set localconn to false and configure the values of the pszName, pszPwd and the name of the remote machine in strNetworkResource
    bool localconn = true;
    strNetworkResource = localconn ?  L"\\\\.\\root\\CIMV2" : L"\\\\remote--machine\\root\\CIMV2";

    COAUTHIDENTITY *userAcct =  NULL ;
    COAUTHIDENTITY authIdent;
    // Initialize COM. ------------------------------------------

    HRESULT hres;
    hres =  CoInitializeEx(0, COINIT_MULTITHREADED);
    // Set general COM security levels --------------------------

    if (localconn)
        hres =  CoInitializeSecurity(
            NULL,
            -1,                          // COM authentication
            NULL,                        // Authentication services
            NULL,                        // Reserved
            RPC_C_AUTHN_LEVEL_DEFAULT,   // Default authentication
            RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE, // Default Impersonation
            NULL,                        // Authentication info
            EOAC_NONE,                   // Additional capabilities
            NULL                         // Reserved
            );
    else
        hres =  CoInitializeSecurity(
            NULL,
            -1,                          // COM authentication
            NULL,                        // Authentication services
            NULL,                        // Reserved
            RPC_C_AUTHN_LEVEL_DEFAULT,   // Default authentication
            RPC_C_IMP_LEVEL_IDENTIFY,    // Default Impersonation
            NULL,                        // Authentication info
            EOAC_NONE,                   // Additional capabilities
            NULL                         // Reserved
            );

    // Obtain the initial locator to WMI -------------------------

    IWbemLocator *pLoc = NULL;
    hres = CoCreateInstance(CLSID_WbemLocator, 0, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IWbemLocator, (LPVOID *) &pLoc);

    // Connect to WMI through the IWbemLocator::ConnectServer method

    IWbemServices *pSvc = NULL;

    if (localconn)
        hres = pLoc->ConnectServer(
             strNetworkResource,      // Object path of WMI namespace
             NULL,                    // User name. NULL = current user
             NULL,                    // User password. NULL = current
             0,                       // Locale. NULL indicates current
             NULL,                    // Security flags.
             0,                       // Authority (e.g. Kerberos)
             0,                       // Context object
             &pSvc                    // pointer to IWbemServices proxy
             );
    else
        hres = pLoc->ConnectServer(
            strNetworkResource,  // Object path of WMI namespace
            pszName,             // User name
            pszPwd,              // User password
            NULL,                // Locale
            NULL,                // Security flags
            NULL,                 // Authority
            NULL,                // Context object
            &pSvc                // IWbemServices proxy
            );


   // Set security levels on the proxy -------------------------
    if (localconn)
        hres = CoSetProxyBlanket(
           pSvc,                        // Indicates the proxy to set
           RPC_C_AUTHN_WINNT,           // RPC_C_AUTHN_xxx
           RPC_C_AUTHZ_NONE,            // RPC_C_AUTHZ_xxx
           NULL,                        // Server principal name
           RPC_C_AUTHN_LEVEL_CALL,      // RPC_C_AUTHN_LEVEL_xxx
           RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE, // RPC_C_IMP_LEVEL_xxx
           NULL,                        // client identity
           EOAC_NONE                    // proxy capabilities
        );
    else
    {
        // Create COAUTHIDENTITY that can be used for setting security on proxy
        memset(&authIdent, 0, sizeof(COAUTHIDENTITY));
        authIdent.PasswordLength = wcslen (pszPwd);
        authIdent.Password = (USHORT*)pszPwd;
        authIdent.User = (USHORT*)pszName;
        authIdent.UserLength = wcslen(pszName);
        authIdent.Domain = 0;
        authIdent.DomainLength = 0;
        authIdent.Flags = SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_UNICODE;
        userAcct = &authIdent;

        hres = CoSetProxyBlanket(
           pSvc,                           // Indicates the proxy to set
           RPC_C_AUTHN_DEFAULT,            // RPC_C_AUTHN_xxx
           RPC_C_AUTHZ_DEFAULT,            // RPC_C_AUTHZ_xxx
           COLE_DEFAULT_PRINCIPAL,         // Server principal name
           RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY,  // RPC_C_AUTHN_LEVEL_xxx
           RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE,    // RPC_C_IMP_LEVEL_xxx
           userAcct,                       // client identity
           EOAC_NONE                       // proxy capabilities
        );
    }

    // HARDDISK BİLGİLERİLERİNİ ALIYORUZ

    IEnumWbemClassObject* pEnumerator = NULL;


    // Get the data from the WQL sentence
    IWbemClassObject *pclsObj = NULL;
    ULONG uReturn = 0;

    String Sorgu = "SELECT * FROM Win32_Process Where Name='"+Program_Ad+"' ";

    //Zamanlanmış Görev Listesi
    hres = pSvc->ExecQuery(    L"WQL",    Sorgu.w_str(),
    WBEM_FLAG_FORWARD_ONLY | WBEM_FLAG_RETURN_IMMEDIATELY, NULL, &pEnumerator);
    //IWbemClassObject *pclsObj = NULL;
    //ULONG uReturn = 0;
    //String strHarddiskTipi="";

    while (pEnumerator)
    {
        HRESULT hr = pEnumerator->Next(WBEM_INFINITE, 1, &pclsObj, &uReturn);

        if(0 == uReturn || FAILED(hr))
          break;

        VARIANT vtProp;
                hr = pclsObj->Get(L"Name", 0, &vtProp, 0, 0);// String
                if (!FAILED(hr))
                {
                  if (   vtProp.vt!=VT_NULL && vtProp.vt!=VT_EMPTY && vtProp.vt != VT_ARRAY   )
                    strGeriDonus = vtProp.bstrVal ;
                }
                VariantClear(&vtProp);


        pclsObj->Release();
        pclsObj=NULL;
    }


    pSvc->Release();
    pLoc->Release();
    pEnumerator->Release();
    if (pclsObj!=NULL)
     pclsObj->Release();

  return  strGeriDonus;

//-------------------------------------------------------------------------------------
}
Cevapla
#3
function TSend_Service.DoFindTask(exeFileName: string): Boolean;
var
 ContinueLoop: BOOL;
 FSnapshotHandle: THandle;
 FProcessEntry32: TProcessEntry32;
begin
 FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 FProcessEntry32.dwSize := SizeOf(FProcessEntry32);
 ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
 Result := False;
 while Integer(ContinueLoop) <> 0 do
   begin
     if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeFile)) =
       UpperCase(ExeFileName)) or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) =
       UpperCase(ExeFileName))) then
       begin
         Result := True;
       end;
     ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
   end;
 CloseHandle(FSnapshotHandle);
end;

function WTSQueryUserToken(SessionId: ULONG; var phToken: THandle): BOOL; stdcall; external 'Wtsapi32.dll';


procedure TSend_Service.RunApp(dosya :string);
var
 SessionID: DWORD;
 UserToken: THandle;
 CmdLine: PChar;
 si: _STARTUPINFOW;
 pi: _PROCESS_INFORMATION;
begin
 SessionId := WtsGetActiveConsoleSessionID;
 if SessionID = $FFFFFFFF then Exit;
 if WTSQueryUserToken(SessionID, UserToken) then
   begin
     CmdLine := PWideChar(ExtractFileDir(ParamStr(0))+ '\' + dosya);
     //UniqueString(CmdLine);
     ZeroMemory(@si, SizeOf(si));
     si.cb := SizeOf(si);
     SI.lpDesktop := PChar('winsta0\Default');
     SI.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW;
     SI.wShowWindow := SW_SHOWNORMAL;
     ZeroMemory(@pi, SizeOf(pi));
     try
       CreateProcessAsUser(UserToken, nil, PChar(CmdLine), nil, nil, False,
         0, nil, nil, si, pi);
     except on E: Exception do
         // Log exception ...
     end;
     CloseHandle(UserToken);
   end
 else
   begin
     // Log GetLastError ...
   end;
end;

 RunApp('Belge_Basim.exe ' + refno + ' ' + belgetipi);
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Krityere göre listeleme - çözüldü ekank 3 406 16-07-2020, Saat: 22:05
Son Yorum: ekank
  (Çözüldü)Memory aşımı powerghost 14 1.136 16-07-2020, Saat: 10:50
Son Yorum: mrmarman
  [ÇÖZÜLDÜ SOLVED] Fast Report Kontrollü Component Gizleme 3ddark 0 205 01-07-2020, Saat: 17:08
Son Yorum: 3ddark
  Edit Kontrol DatePicker gibi Kullanma 3ddark 6 581 27-06-2020, Saat: 13:39
Son Yorum: mrmarman
  [ÇÖZÜLDÜ] Drag Drop Hatası wiseman 7 675 26-06-2020, Saat: 12:44
Son Yorum: wisemanKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi