Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Delphi 10.2 Aes sorunu
#1
Merhaba ustalarım. Uzun süredir uğraştığım ama bir türlü çözüme kavuşturamadığım bir hata var. Şuanki projemi Delphi 10.2 versiyonu ile geliştiriyorum. Bir hesaplama yapmam gerekli Aes 256-ECB üzerinden yalnız bir türlü doğru hesaplamayı yapamıyorum. Aynı kodları delphi 7 üzerinden yaptığımda sorunsuz yapabiliyorum ama 10.2 versiyonunda bir türlü doğru hesaplama yapamıyorum.

Aes hesaplama için kullandığım kütüphane linki şu şekilde.https://github.com/StephenGenusa/DCPCryptHesapladığım kod ise şu şekilde.


   Function StrToHex(s: ansiString;const ters:boolean=false): ansiString;
Var
 i : Integer;
Begin
 Result:='';
 If Length(s)>0 Then
   For i:=1 To Length(s) Do
   begin
     if ters=False then
   Result:=IntToHex(Ord(s[i]),2)+Result
   else
   Result:=Result+IntToHex(Ord(s[i]),2);
   end;

End;
function aescalcualtor (key:Ansistring):Ansistring;
var
 Cipher : TDCP_rijndael;
 IV     : Ansistring;
 Data  : Ansistring;
 i:integer;
 Buffer : Ansistring;

begin
 Data := #$00#$01#$02#$03#$04#$05#$06#$07#$08#$09#$0a#$0b#$0c#$0d#$0e#$0f;
 IV   := '';
 Cipher := TDCP_rijndael.Create(nil);
 Cipher.Init(Key[1], 256, @IV[1]);

 SetLength(Buffer,16);
 Cipher.EncryptECB(Data[1], Buffer[1]);
Result:=buffer;
end;


procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
begin


mmo1.Lines.Add(StrToHex(aescalcualtor('11')));
end;


Delphi 7 çıktısı ve doğru olanı


B1CD5BE4ED3DBE649DA2FD2100FB47AF


Delphi 10.2 ise şu şekilde.


527C056F6F9C657B07A1B209B38544CE


String olarak değiştirdim ansistring yaptım malasef bir türlü doğru hesaplama yaptıramıyorum. Doğru olanı delphi 7 hesaplıyor ama 10.2 malasef doğru hesaplama yapmıyor. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Doğru bir hesaplama yapan farklı bir kütüphane var ise elinizde fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum şimdiden...
Cevapla
#2
Merhaba,
Kullandığınız FrameWork son olarak Delphi XE7 ile geliştirilmiş ve o sürümde UTF8 encode-decode sorunu olduğu birçok yerde belirtiliyor.
Sorununu Embarcadero formuna yazan ve çözüm bulan bir üyenin açtığı konu sizin sorununuzu çözer diye düşünüyorum.
Cevapla
#3
Hocam o konuya baktım daha önce ama turbolock kullanıyor ve ben orada doğru hesaplama yapamıyorum malasef ondada Sad
Cevapla
#4
(17-10-2018, Saat: 12:07)seci20 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba ustalarım. Uzun süredir uğraştığım ama bir türlü çözüme kavuşturamadığım bir hata var. Şuanki projemi Delphi 10.2 versiyonu ile geliştiriyorum. Bir hesaplama yapmam gerekli Aes 256-ECB üzerinden yalnız bir türlü doğru hesaplamayı yapamıyorum. Aynı kodları delphi 7 üzerinden yaptığımda sorunsuz yapabiliyorum ama 10.2 versiyonunda bir türlü doğru hesaplama yapamıyorum.

Aes hesaplama için kullandığım kütüphane linki şu şekilde.https://github.com/StephenGenusa/DCPCryptHesapladığım kod ise şu şekilde.


   Function StrToHex(s: ansiString;const ters:boolean=false): ansiString;
Var
 i : Integer;
Begin
 Result:='';
 If Length(s)>0 Then
   For i:=1 To Length(s) Do
   begin
     if ters=False then
   Result:=IntToHex(Ord(s[i]),2)+Result
   else
   Result:=Result+IntToHex(Ord(s[i]),2);
   end;

End;
function aescalcualtor (key:Ansistring):Ansistring;
var
 Cipher : TDCP_rijndael;
 IV     : Ansistring;
 Data  : Ansistring;
 i:integer;
 Buffer : Ansistring;

begin
 Data := #$00#$01#$02#$03#$04#$05#$06#$07#$08#$09#$0a#$0b#$0c#$0d#$0e#$0f;
 IV   := '';
 Cipher := TDCP_rijndael.Create(nil);
 Cipher.Init(Key[1], 256, @IV[1]);

 SetLength(Buffer,16);
 Cipher.EncryptECB(Data[1], Buffer[1]);
Result:=buffer;
end;


procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
begin


mmo1.Lines.Add(StrToHex(aescalcualtor('11')));
end;


Delphi 7 çıktısı ve doğru olanı


B1CD5BE4ED3DBE649DA2FD2100FB47AF


Delphi 10.2 ise şu şekilde.


527C056F6F9C657B07A1B209B38544CE


String olarak değiştirdim ansistring yaptım malasef bir türlü doğru hesaplama yaptıramıyorum. Doğru olanı delphi 7 hesaplıyor ama 10.2 malasef doğru hesaplama yapmıyor. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Doğru bir hesaplama yapan farklı bir kütüphane var ise elinizde fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum şimdiden...

ÇÖZÜM 1:
Bu makaledeki kodu deneyebilirsiniz.
https://www.delphican.com/showthread.php?tid=1987


ÇÖZÜM 2:
Ayrıca doğrudan Windows DLL lerini kullanan aşağıdaki Unit'i deneyebilirsiniz.
unit XECryptoUtils;

// XE8 Compatibility
// http://www.cnblogs.com/cb168/p/4678901.html

interface

function AES128_Encrypt(Value, Password: string): string;
function AES128_Decrypt(Value, Password: string): string;
function DecryptStringHex(ASourceStr: String; AKeyStr: String): String;
function EncryptStringHex(ASourceStr: String; AKeyStr: String): String;

implementation

uses
 SysUtils,
 Windows,
 IdCoderMIME
 {$IF CompilerVersion >= 29.0}
 , IdGlobal
 {$IFEND}
 ;

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//    Base64 Encode/Decode
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{$IF CompilerVersion >= 29.0}
function Base64_Encode(Value: TIdBytes): string;
{$ELSE}
function Base64_Encode(Value: TBytes): string;
{$IFEND}
var
 Encoder: TIdEncoderMIME;
begin
 Encoder := TIdEncoderMIME.Create(nil);
 try
   Result := Encoder.EncodeBytes(Value);
 finally
   Encoder.Free;
 end;
end;

{$IF CompilerVersion >= 29.0}
function Base64_Decode(Value: string): TIdBytes;
{$ELSE}
function Base64_Decode(Value: string): TBytes;
{$IFEND}
var
 Encoder: TIdDecoderMIME;
begin
 Encoder := TIdDecoderMIME.Create(nil);
 try
   Result := Encoder.DecodeBytes(Value);
 finally
   Encoder.Free;
 end;
end;

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//    WinCrypt.h
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

type
 HCRYPTPROV  = Cardinal;
 HCRYPTKEY   = Cardinal;
 ALG_ID      = Cardinal;
 HCRYPTHASH  = Cardinal;

const
 _lib_ADVAPI32    = 'ADVAPI32.dll';
 CALG_SHA_256     = 32780;
 CALG_AES_128     = 26126;
 CRYPT_NEWKEYSET  = $00000008;
 PROV_RSA_AES     = 24;
 KP_MODE          = 4;
 CRYPT_MODE_CBC   = 1;

function CryptAcquireContext(var Prov: HCRYPTPROV; Container: PChar; Provider: PChar; ProvType: LongWord; Flags: LongWord): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptAcquireContextW';
function CryptDeriveKey(Prov: HCRYPTPROV; Algid: ALG_ID; BaseData: HCRYPTHASH; Flags: LongWord; var Key: HCRYPTKEY): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptDeriveKey';
function CryptSetKeyParam(hKey: HCRYPTKEY; dwParam: LongInt; pbData: PBYTE; dwFlags: LongInt): LongBool stdcall; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptSetKeyParam';
function CryptEncrypt(Key: HCRYPTKEY; Hash: HCRYPTHASH; Final: LongBool; Flags: LongWord; pbData: PBYTE; var Len: LongInt; BufLen: LongInt): LongBool;stdcall;external _lib_ADVAPI32 name 'CryptEncrypt';
function CryptDecrypt(Key: HCRYPTKEY; Hash: HCRYPTHASH; Final: LongBool; Flags: LongWord; pbData: PBYTE; var Len: LongInt): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptDecrypt';
function CryptCreateHash(Prov: HCRYPTPROV; Algid: ALG_ID; Key: HCRYPTKEY; Flags: LongWord; var Hash: HCRYPTHASH): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptCreateHash';
function CryptHashData(Hash: HCRYPTHASH; Data: PChar; DataLen: LongWord; Flags: LongWord): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptHashData';
function CryptReleaseContext(hProv: HCRYPTPROV; dwFlags: LongWord): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptReleaseContext';
function CryptDestroyHash(hHash: HCRYPTHASH): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptDestroyHash';
function CryptDestroyKey(hKey: HCRYPTKEY): LongBool; stdcall; external _lib_ADVAPI32 name 'CryptDestroyKey';

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF}

function __CryptAcquireContext(ProviderType: Integer): HCRYPTPROV;
begin
 if (not CryptAcquireContext(Result, nil, nil, ProviderType, 0)) then
 begin
   if HRESULT(GetLastError) = NTE_BAD_KEYSET then
     Win32Check(CryptAcquireContext(Result, nil, nil, ProviderType, CRYPT_NEWKEYSET))
   else
     RaiseLastOSError;
 end;
end;

function __AES128_DeriveKeyFromPassword(m_hProv: HCRYPTPROV; Password: string): HCRYPTKEY;
var
 hHash: HCRYPTHASH;
 Mode: DWORD;
begin
 Win32Check(CryptCreateHash(m_hProv, CALG_SHA_256, 0, 0, hHash));
 try
   Win32Check(CryptHashData(hHash, PChar(Password), Length(Password) * SizeOf(Char), 0));
   Win32Check(CryptDeriveKey(m_hProv, CALG_AES_128, hHash, 0, Result));
   // Wine uses a different default mode of CRYPT_MODE_EBC
   Mode := CRYPT_MODE_CBC;
   Win32Check(CryptSetKeyParam(Result, KP_MODE, Pointer(@Mode), 0));
 finally
   CryptDestroyHash(hHash);
 end;
end;

function AES128_Encrypt(Value, Password: string): string;
var
 hCProv: HCRYPTPROV;
 hKey: HCRYPTKEY;
 lul_datalen: Integer;
 lul_buflen: Integer;
 {$IF CompilerVersion >= 29.0}
 Buffer: TIdBytes;
 ABuffer : TBytes;
 {$ELSE}
 Buffer: TBytes;
 {$IFEND}
begin
 Assert(Password <> '');
 if (Value = '') then
   Result := ''
 else
 begin
   hCProv := __CryptAcquireContext(PROV_RSA_AES);
   try
     hKey := __AES128_DeriveKeyFromPassword(hCProv, Password);
     try
       // allocate buffer space
       lul_datalen := Length(Value) * SizeOf(Char);
       {$IF CompilerVersion >= 29.0}
       ABuffer := TEncoding.Unicode.GetBytes(Value + '        ');
       Buffer := RawToBytes(ABuffer[0], Length(ABuffer));
       {$ELSE}
       Buffer := TEncoding.Unicode.GetBytes(Value + '        ');
       {$IFEND}
       lul_buflen := Length(Buffer);
       // encrypt to buffer
       Win32Check(CryptEncrypt(hKey, 0, True, 0, @Buffer[0], lul_datalen, lul_buflen));
       SetLength(Buffer, lul_datalen);
       // base 64 result
       Result := Base64_Encode(Buffer);
     finally
       CryptDestroyKey(hKey);
     end;
   finally
     CryptReleaseContext(hCProv, 0);
   end;
 end;
end;

function AES128_Decrypt(Value, Password: string): string;
var
 hCProv: HCRYPTPROV;
 hKey: HCRYPTKEY;
 lul_datalen: Integer;
 {$IF CompilerVersion >= 29.0}
 Buffer: TIdBytes;
 ABuffer : TBytes;
 {$ELSE}
 Buffer: TBytes;
 {$IFEND}
begin
 Assert(Password <> '');
 if Value = '' then
   Result := ''
 else
 begin
   hCProv := __CryptAcquireContext(PROV_RSA_AES);
   try
     hKey := __AES128_DeriveKeyFromPassword(hCProv, Password);
     try
       // decode base64
       Buffer := Base64_Decode(Value);
       // allocate buffer space
       lul_datalen := Length(Buffer);
       // decrypt buffer to to string
       Win32Check(CryptDecrypt(hKey, 0, True, 0, @Buffer[0], lul_datalen));
       {$IF CompilerVersion >= 29.0}
       SetLength(ABuffer, lul_datalen);
       BytesToRaw(Buffer, ABuffer[0], lul_datalen);
       Result := TEncoding.Unicode.GetString(ABuffer, 0, lul_datalen);
       {$ELSE}
       Result := TEncoding.Unicode.GetString(Buffer, 0, lul_datalen);
       {$IFEND}
     finally
       CryptDestroyKey(hKey);
     end;
   finally
     CryptReleaseContext(hCProv, 0);
   end;
 end;
end;

function StringToHex(S: string): string;
var
i: integer;
begin
 Result := '';
 // Go throught every single characters, and convert them
 // to hexadecimal...
for i := 1 to Length( S ) do
  Result := Result + IntToHex( Ord( S[i] ), 2 );
end;

function HexToString(S: string): string;
var
i: integer;
begin
 Result := '';
 // Go throught every single hexadecimal characters, and convert
 // them to ASCII characters...
 for i := 1 to Length( S ) do
 begin
   // Only process chunk of 2 digit Hexadecimal...
  if ((i mod 2) = 1) then
  Result := Result + Chr( StrToInt( '0x' + Copy( S, i, 2 )));
 end;
end;

function EncryptStringHex(ASourceStr: String; AKeyStr: String): String;
begin
  Result := AES128_Encrypt(ASourceStr, AKeyStr);
  Result := StringToHex(Result);
end;

function DecryptStringHex(ASourceStr: String; AKeyStr: String): String;
begin
  Result := AES128_Decrypt(HexToString(ASourceStr), AKeyStr);
end;

end.
WWW
Cevapla
#5
TDCP_rijndael ile yapılan ornek kodları ben de denedim 128 veya 256 bit de CBC olarak dogru calsıyor hatta pedding pkcs7 bıle gayet guzel
gel gelelim 128 ECB deyince ne yaptıysam dogru sonuc vermedi.
Ben hatayı bulamadım önerisi olan varsa ona da acıgım
ADVAPI32.dll ile olansa zaten hic dogru calsıtıramadım ne yazık
Cevapla
#6
(17-10-2018, Saat: 12:07)seci20 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba ustalarım. Uzun süredir uğraştığım ama bir türlü çözüme kavuşturamadığım bir hata var. Şuanki projemi Delphi 10.2 versiyonu ile geliştiriyorum. Bir hesaplama yapmam gerekli Aes 256-ECB üzerinden yalnız bir türlü doğru hesaplamayı yapamıyorum. Aynı kodları delphi 7 üzerinden yaptığımda sorunsuz yapabiliyorum ama 10.2 versiyonunda bir türlü doğru hesaplama yapamıyorum.

Aes hesaplama için kullandığım kütüphane linki şu şekilde.https://github.com/StephenGenusa/DCPCryptHesapladığım kod ise şu şekilde.


   Function StrToHex(s: ansiString;const ters:boolean=false): ansiString;
Var
 i : Integer;
Begin
 Result:='';
 If Length(s)>0 Then
   For i:=1 To Length(s) Do
   begin
     if ters=False then
   Result:=IntToHex(Ord(s[i]),2)+Result
   else
   Result:=Result+IntToHex(Ord(s[i]),2);
   end;

End;
function aescalcualtor (key:Ansistring):Ansistring;
var
 Cipher : TDCP_rijndael;
 IV     : Ansistring;
 Data  : Ansistring;
 i:integer;
 Buffer : Ansistring;

begin
 Data := #$00#$01#$02#$03#$04#$05#$06#$07#$08#$09#$0a#$0b#$0c#$0d#$0e#$0f;
 IV   := '';
 Cipher := TDCP_rijndael.Create(nil);
 Cipher.Init(Key[1], 256, @IV[1]);

 SetLength(Buffer,16);
 Cipher.EncryptECB(Data[1], Buffer[1]);
Result:=buffer;
end;


procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
begin


mmo1.Lines.Add(StrToHex(aescalcualtor('11')));
end;


Delphi 7 çıktısı ve doğru olanı


B1CD5BE4ED3DBE649DA2FD2100FB47AF


Delphi 10.2 ise şu şekilde.


527C056F6F9C657B07A1B209B38544CE


String olarak değiştirdim ansistring yaptım malasef bir türlü doğru hesaplama yaptıramıyorum. Doğru olanı delphi 7 hesaplıyor ama 10.2 malasef doğru hesaplama yapmıyor. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Doğru bir hesaplama yapan farklı bir kütüphane var ise elinizde fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum şimdiden...

Merhabalar,

Kontrol edebilirmisiniz.
https://github.com/TurboPack/LockBox

Kolay gelsin.
Amaç, bilginin de/aklın da zekat'ını vermek.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Mysql Büyükten Küçüğe Sıralama Sorunu hakanharbeli 8 3.491 26-01-2023, Saat: 10:35
Son Yorum: yhackup
Exclamation UniDac ile Mobil App Bağlanma Sorunu yemre 20 1.237 13-01-2023, Saat: 09:01
Son Yorum: shooterman
  Delphi kod örneği IceTraeYoung 10 633 12-01-2023, Saat: 01:08
Son Yorum: IceTraeYoung
  Delphi kod örneği IceTraeYoung 20 1.522 09-01-2023, Saat: 18:07
Son Yorum: frmman
  Delphi tool ları sabitleme delphiX14 4 318 06-01-2023, Saat: 22:49
Son Yorum: delphiX14Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi